Nieuwe vraag

Kennis op papier

Ibnoe Amr (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Schrijf kennis op.” (Tabrani)

Kennis dient opgeschreven te worden; het dient niet alleen in het geheugen te blijven of mondeling te worden overgemaakt. Kennis op papier is een waarborg dat in de toekomst zal blijven bestaan.