Nieuwe vraag
Trouwen

Waar moet ik op letten bij het kiezen van een echtgenoot(e), wanneer ik ga trouwen?

Het huwelijk is een belangrijk moment in het leven. De man dient de juiste vrouw te kiezen, en de vrouw dient de juiste man te kiezen. Dit is belangrijk vanwege het stichten van een vredig gezin en wegens de gezonde staat van het nog te geboren kind.

Onze Profeet (vrede zij met hem) raadt de man en vrouw aan zorgvuldig de kandidaten te selecteren en nodigt ons tot voorbehoud uit door het volgende te zeggen: “Mensen zijn in goed- en slechtheid als bronnen” (Musned, 2: 539)
Na de vraag van zijn zoon welke rechten het kind over zijn vader heeft, noemt Omer (moge Allah tevreden met hem zijn) drie punten op: “Kies een schone en goede morele moeder uit, geef hem een mooie naam en leer hem de Koran.” (Terbiyetoe’l-Evlâd, 1: 38)

De voornaamste reden van trouwen is een goede generatie op de wereld brengen; verder is het belangrijk te trouwen om zich van zondes te weerhouden en geordend te kunnen leven. Als men enkel trouwt om zijn sexuele behoeftes te bevredigen en te vermaken met zijn kortstondige genot, is het onvermijdelijk dat dit later voor constante wrijving zal zorgen.

Imam-i Gazali heeft over dit onderwerp “gelovig en goed moraal” (Ihya, 2: 38) als de eerste twee principes benoemd.

Om het gezin in stand te houden, is het van groots belang evenwicht tussen de stellen te hebben. Dat een religieuze vrouw en een dwalende man niet in evenwicht is, is overduidelijk. Dat een dergelijk gezin niet stand zal houden, is zeer sterk aanwezig. Want het is zeer vaak niet te doen dat twee uiteenlopende mensen in harmonie leven. Op dezelfde manier geldt dat wanneer een gelovige man met een niet gelovige en/of niet aan de religieuze regels houdende vrouw trouwt, zeer veel problemen met zich meebrengt, wat de omgang aanzienlijk bemoeilijkt. De Islam belemmert de mogelijke nare gebeurtenissen door van te voren zorgvuldig te werk te gaan. Zodoende houdt de evenwicht van de maatschappij zich op krachtige fundamenten staande.

Het volgende trok onze aandacht over het advies dat onze Profeet (vrede zij met hem) aan de moslims gaf: “Een vrouw kan om vier redenen worden gehuwd: Haar bezit, haar afkomst, haar schoonheid en haar vroomheid. Kies de vrome vrouw zodat u voorspoed zal krijgen” (Buhari-Moeslim-Aboe Dawoed-Nasa’i-Ibni Madja). Naast de resterende kenmerken, is het een Profetisch advies om in het bijzonder voor het religieuze te kiezen. Dus is dit voor de moslim het meest cruciale kenmerk in zijn leven.

Onze Profeet (vrede zij met hem) gaf na de vraag “Welke goederen zullen we ons eigenen om ons van onze behoeftes te voorzien?” van Omer (moge Allah tevreden met hem zijn) het volgende advies:

“Het beste wat een mens op deze wereld kan bezitten: een tong die Allah reciteert (dikr), een hart dat Allah altijd dankbaar is en een religieuze vrouw die hem ondersteunt voor het hiernamaals.” (Tirmizî, Tefsiroe’l-Qur’ân.- 48, Ibn-i Mâce, Nikâh: 5) Een vrouw die haar man voor het hiernamaals ondersteunt, heeft onze Profeet (vrede zij met hem) als één van de belangrijkste wereldse goed gerekend.

Onze Profeet (vrede zij met hem), Die ons over dit onderwerp constant waarschuwde, maakte met de volgende woorden duidelijk zeer oplettend te zijn:

“Trouw niet met een vrouw enkel om haar schoonheid, want hun schoonheid kan hen in gevaar doen verkeren. Trouw ook niet enkel om haar bezit, want hun bezit kan hen verleiden. Trouw met de religieuze vrouw. Voorzeker, een slavin waarvan de neus afgesneden, de oren doorboort en de huid zwart is, staat hoger dan een vrouw die niet religieus is.”

Net zoals het een voorwaarde is dat de vrouw waarmee getrouwd zal worden religieus is, is het ook voor de vrouw een voorwaarde dat zij naar een man zoekt die religieus is. Zij die hun dochters met een man laten trouwen die enkel mooi en rijk is en een hoge rank heeft, en geen gehoor geven aan het religieuze aspect van de man, creëren de mogelijkheid tot bederf en animositeit.

Een man die kandidaten voor zijn dochter had, kwam bij Hasan-i Basrî aan en vroeg hem “Met wat voor persoon zal ik mijn dochter later trouwen?”. Hasan-i Basrî antwoordde met: “Trouw haar met een man die bang is van Allah. Want wanneer zo een persoon van je dochter houdt, zal hij je dochter goed behandelen; mocht hij haar haten, dan zal hij haar niet onderdrukken.” (Ihya, 2: 43)

“Shariah (Islam) hoort bij de man en vrouw in evenwicht te zijn, dus ze horen bij elkaar te passen” zegt Bediuzzaman Said Nursi. Dit vervolgt hij met “Meest belangrijk evenwicht en gelijkheid, is aangaande de religieuze zaken. Gelukkig is die man die zijn vrouw nadoet in religieuze zaken, die religieus is omdat hij zijn vrouw in het eeuwige leven niet kwijt wilt. Gelukkig is die vrouw die naar de religieuze zaken van haar man kijkt en zich meer inzet voor de religie door “Laat me mijn eeuwige vriend niet kwijtraken” te zeggen.” (De Flitsen, pg. 186)

Nadat beide kanten de religieuze aspecten hebben bezien, krijgen natuurlijkerwijs de andere aspecten, naar hun waarde, een plek in de trouwerij. Een ander kenmerk dat in de vrouw wordt gezocht, is goed karakter en moraal. Veel van de vrouwen die letten op hun religie, zullen automatisch volgens de moraal van de Islam leven.

Ook de mening over en voorkeur voor een man van de vrouw behoort niet vergeten en ondermijnd te worden. Want dit samen zijn zal levenslang duren en in het eeuwige leven voortgezet worden.

Islam geleerden maken duidelijk dat armoede van een goede en verdienstelijke kandidaat geen belemmering is voor de evenwicht tussen de man en vrouw en geen belemmering is voor de trouwerij. Zodoende, wanneer er overeenstemming is bereikt tussen de te trouwen man en vrouw, zal het arm of rijk zijn geen serieuze belemmering zijn voor de trouwerij.

Daarnaast, nadat de religie en de moraal is zoals men deze wilt hebben –en wanneer de vrouw van een rijke familie komt- kan het financiële ook een voorkeur hebben bij het kiezen van de echtgenoot/echtgenote. In de Hadith is dit aspect als een apart onderwerp behandeld.