Nieuwe vraag

Weten hoe je van Sihir (toverij) afkomt

Vraag

Mijn broertje (20) is al maandenlang in een haram relatie,
sinds kort hebben wij met de familie ruzie gekregen met zijn vriendin. Hij is nu tegen ons terwijl iedereen hem probeert te vertellen wat voor een meisje ze is. Ze is trouwens Marokkaanse. Hij is tegen de familie en voor haar. Hij deed dit nooit. Wij hebben het gevoel dat zij sihr heeft gebruikt op hem. Ze koopt hem ook vaak eten, terwijl zij niet in ons huis meer mag. Hoe merk ik of er echt iets is gebruikt op hem? En hoe kan ik/wij dit ongedaan maken?

 

Antwoord

Wat betreft dit onderwerp dient niet zomaar een ieder benaderd te worden voor hulp. Een persoon op wiens kennis en taqwa (godsvrucht) vertrouwd kan worden, die geen enkele materiële tegenprestaties verwacht, maar enkel de tevredenheid van Allah nastreeft, kan gevraagd worden om advies. Deze situatie kan psychologisch van aard zijn. Allereerst adviseren we om psychologische hulp te zoeken. Wellicht is er helemaal geen probleem en handelt hij volgens zijn eigen menselijke karakter. Wat voor de een heel onlogisch lijkt, kan voor de ander weer normaal zijn.

Het kan echter ook sihir zijn en dit is vaak lastig vast te stellen. Het is bekend dat men ook sihir op onze profeet heeft gedaan en dat hij genezing heeft gevonden d.m.v. de dua’s die we hieronder zullen vermelden. De engelen hebben de sihir materie in de put gevonden (Bukhari, Bed al halk 59/11). Wij dienen dua en dhikr te doen. We dienen te beseffen dat sihir geen enkele invloed heeft als Allah het niet wil. Alles gebeurt met Zijn wil. Derhalve dienen we altijd toevlucht bij Hem te zoeken en ons vast te houden aan de Koran.

Om bescherming te zoeken tegen zowel zichtbare als onzichtbare vijanden, dienen de laatste 3 soera’s van de Koran gereciteerd te worden naast ayat al Kursi, namelijk Ikhlaas, Falaq en Nas.