Nieuwe vraag

Kom laten we gokken

”Wie tegen zijn broeder (vriend) zegt: “Kom laten we gokken” dient ter compensatie van zijn zonde een aalmoes te geven.”  (Bukhari, Moeslim)

Een mens is een zwak wezen. Zijn nafs is geneigd kwaad te doen en zondes te verrichten. Een mens kan soms onder invloed van zijn nafs en de satan zijn. Hij kan daardoor de behoefte hebben om slechte daden te verrichten. Voor elke keer dat men in de verleiding  komt om een zonde te verrichten, dient men een aalmoes te geven. Dit is ter compensatie voor zijn begeerte om een zonde te plegen.