Nieuwe vraag

Kunnen mensen contacten leggen met ‘de Djinn’?

Sommige mensen hebben een aangeboren capaciteit om in trance te gaan en contact te maken met wezens uit onzichtbare sferen van het bestaan. Nochtans mag niet worden vergeten dat zowel engelen als jinn, als onzichtbare wezens, hun eigen levensvoorwaarden hebben. Er zijn zekere beperkingen en principes die zij in acht moeten nemen. Wie dus met djinn in contact komt moet voorzichtig zijn in de relatie met hen. Men kan gemakkelijk onder hun invloed komen en als speelgoed gebruikt worden.

Sommigen stellen dat Ghulam Ahmad Qadiyani die in de 20e eeuw in Indië leefde, het slachtoffer werd van jinn. Hij probeerde de Islam te dienen door tegen de Hindu Yogi te strijden via de weg van de Fakirs maar de kwade geesten namen hem onder hun controle. Eerst fluisterden ze hem toe dat hij een vernieuwer van de religie was en suggereerden daarna dat hij de Boodschapper was. Toen hij tenslotte onder hun invloed en controle was, ging Ghulam Ahmad nog verder door te beweren dat hij een belichaming van God was.

Zonden en onzuiverheden dienen als een uitnodiging van de invloed van boze geesten: ongelovige djinn. Vooral mensen met een beïnvloedbare natuur en een neiging tot pessimisme en melancholie zijn aan slechte invloeden blootgesteld. Ook diegenen die een verknoeid leven leiden en geen discipline kennen. De kwade geesten verblijven meestal in gebieden waar vuil wordt gestort en andere vuile plaatsen zoals openbare baden en toiletten.

Veroorzaken djinn sommige ziekten?

Djinn kunnen doordringen in het menselijk lichaam met zelfs een groter vermogen dan X-stralen. Zij dringen door tot in de aderen en de centrale punten van de hersens. Zoals de meeste mensen nu weten, kunnen laserstralen doordringen tot in de bloedbanen en daarom gebruikt worden om bloedklonters en andere obstakels te verwijderen. Het toepassingsgebied van deze laser stralen is ruim; van computers tot wapensystemen en van geneeskunde tot communicatie en politieonderzoek. Als we dus bedenken dat Satan en alle andere jinn geschapen zijn uit rookloos vuur dat tot diep in het lichaam doordringt, wat soms als straling of radioactieve energie wordt begrepen, dan kunnen we de Profetische uitspraak (Hadith) begrijpen: ‘Satan beweegt waar het bloed beweegt.’ (Boecharie, Akham, 21 / Aboe Dawoed, Sawm, 78).

Daarom kunnen de djinn het lichaam schade toebrengen en psychische klachten of  ziekten veroorzaken. Het zou voor medische deskundigen nuttig zou zijn om te onderzoeken of jinn bepaalde soorten kanker kunnen veroorzaken. Kanker is immers, zoals we weten, een ongecontroleerde groei van ziektecellen in het lichaam, een ‘cellenanarchie’. Waarschijnlijk hebben een groep djinn zich in sommige delen van het lichaam genesteld en vernietigen ze daar de cellenstructuur.

Alhoewel de wetenschappen nog niet het bestaan van onzichtbare wezens aanvaarden en zichzelf beperken tot de materiële wereld, denken we dat het de moeite waard is om de mogelijkheid te overwegen dat kwade geesten een rol spelen in mentale ziektes zoals schizofrenie. Elke dag zijn we getuige van vele gevallen over de hele wereld waarin de patiënten die aan geestesziektes of epilepsie lijden of zelfs aan kanker, kunnen genezen door het opzeggen van bepaalde, bijzondere gebeden.

Dit zijn ernstige gevallen en voorstellen en zouden niet mogen worden verworpen door de genezende krachten toe te kennen aan ‘suggestie’ of ‘autosuggestie’. Als de wetenschappen de dikke schelpen doorbreken waarin ze zichzelf hebben opgesloten en het bestaan aanvaarden van de metafysische sferen en de invloed van metafysische krachten, dan zullen ze in staat zijn om vele obstructies te verwijderen en dan kunnen ze grotere vooruitgang boeken en tegen vergissingen worden beschermd.