Nieuwe vraag

Kwets de wees niet

“Weerhoud je ervan om een wees te laten huilen. Als mensen slapen, zal zijn gehuil in de morgenstond Allah bereiken en zich beklagen over degene dìe hen heeft laten huìlen (pijn gedaan).” (Asbahani)

 

Het is een grote zonde en wreedheid als men een wees pijn doet, hem geen Iiefde en aandacht geeft en beslag legt op zijn goederen. Een bewuste moslim weerhoudt zich hiervan. Het gehuil van een wees zal in de stille licht, tijdens de morgenstond Allah bereiken en zal als een rampspoed weer terugkeren naar de onrechtpleger.