Nieuwe vraag

Lejletoel Beraat

“Wanneer het de 15e nacht van Sjabaan is, sta dan op voor de aanbidding van Allah, en vast die dag overdag. Want die nacht, wanneer de zon is ondergegaan, vanaf dat moment tot dageraad zal Allah zeggen: ” Is er niemand die mij om vergeving vraagt? Zodat ik hem zal vergeven. Is er niemand die mij om gunsten vraagt? Zodat ik hem gunsten kan geven. Is er niemand die in problemen verkeert? Zodat ik hem verlossing kan geven. “ ( Ibn Maceh)