Nieuwe vraag

Liefde voor een ander volk

Ibnu Mas’oed (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Op een dag kwam een man naar de Profeet en vroeg hem:

– ‘O Profeet! Hoe is de toestand van iemand die een volk lief heeft maar nog niet tot dat volk behoort?”

– De Profeet:‘Men zal met degene zijn, die hij liefheeft.’ ”

Een andere overlevering is als volgt:

“Men vroeg aan de Profeet:

– ‘O Profeet! Een man houdt van een volk, maar hij maakt nog geen deel uit van dat volk (hij gedraagt zich niet als zij), hoe zal zijn toestand zijn? Heeft zijn liefde enige waarde?’

– De Profeet: ‘Men zal met degene zijn, die hij liefheeft.’ ” (Bukhari – 6168; Muslim – 2640)