Nieuwe vraag

Liegen tegen een kind

Abdullah bin Amr (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

De Boodschapper van Allah, vzmh, was op een dag bij ons thuis. Mijn moeder riep dat ik naar haar toe moest komen en zei dat zij mij iets zou geven. De Profeet zei tegen mijn moeder:

– “Wat wil je het kind geven?” Mijn moeder zei:

– “Ik wil hem een dadel geven.”

Hierop zei de Profeet (vzmh):

– “Als je hem niets zou geven (zou bedriegen), zou er bij jou een ‘leugenszonde’ worden opgetekend.” (Bukhari – Adab’ul-Moefrad Bab 180; Abu Dawud – Adab)

Deze Hadith vertelt ons dat het liegen tegen kinderen, om hen zo te paaien, hem een zonde zal opleveren; ook al is dit slechts voor de grap bedoeld.