Nieuwe vraag

Man-vrouw relatie

”De beste onder jullie (mannen) zijn diegenen die zich het beste gedragen tegenover jullie vrouwen.”

Tirmizî, Radâ’, 11; ‹bn Mâce, Nikâh, 50