Nieuwe vraag

Meditatie

“Het doen van dua is een meditatie.” (Abu Dawud, Tirmidhi)

De dua is net als het gebed en het vasten een onderdeel van de meditatie. Een dua geeft de stem van een persoon weer aan zijn Schepper Allah. Het doen van dua getuigt dat een mens zwak is en dat hij bewust is, dat hij van Allah afhankelijk is. De dua maakt ook onderdeel uit van het gebed, maar dient niet alleen als een onderdeel te worden gezien. Het doen van dua is een aparte meditatie op zich. Het is niet aan plaats en tijd gebonden. Men kan de vervulling van dua via bepaalde tijden en plaatsen laten ‘versnellen’, maar hieruit mag niet worden opgemaakt dat de vervulling van dua bepaalde grenzen heeft. Het is belangrijk dat een persoon zijn dua op een intieme manier doet.