Nieuwe vraag

Meer gunsten = meer verantwoordelijkheid

“Wanneer bij iemand de gunsten van Allah verveelvoudigen, zal de last (verantwoordelijkheid) die hij heeft ten opzichte van mensen ook verveelvoudigen. Wanneer hij niet in staat is deze last te dragen, vernietigt hij als het ware zijn verkregen gunsten.” (Ibnu Abiddoenya, Tabrani)

Allah heeft sommige mensen bepaalde gunsten gegeven. Deze gunsten dienen voor behoeftige mensen te worden gebruikt. Hij heeft als het ware de last (verantwoordelijkheid) om met zijn verkregen gunsten ook in de behoeften van mensen te voorzien. Het nakomen van zijn verantwoordelijkheid staat gelijk aan zijn dankbetuiging jegens Allah. Degenen die niet verantwoordelijk omgaan met hun verkregen gunsten, zullen er voor verantwoordelijk zijn dat zij deze gunsten niet meer zullen krijgen.