Nieuwe vraag

Mensen laten opstaan

“Laat mensen niet opstaan, omdat jij op hun plek wilt zitten (wanneer je je in een gezelschap bevindt). Alleen als degenen die zitten een plek voor hem vrijmaken, is het voor hem toegestaan om daar te gaan zitten.” (Bukhari, Muslim)