Nieuwe vraag
Mohammed

Mohammed, de optimist (vrede zij met hem)

Mohammed (vrede zij met hem) leerde ons dat optimisme de basis van onze levenswijze is. Hij leerde ons om nooit op te geven en van in alles naar het goede te zoeken en vooral om dankbaar te zijn. Hij leerde ons ook om de verkeerde keuzes die we namen niet te betreuren als we alle voorzorgsmaatregelen namen. Hij leerde ons ook dat er voor alle problemen een uitweg is.

Gezond optimisme, hoop, en positieve ingesteldheid
Uit onderzoeken blijkt dat gezond optimisme steeds minder voorkomt terwijl een goede portie gezond optimisme niet alleen veel problemen kan voorkomen maar zelfs kwalen kan genezen (denk maar aan hartproblemen, stress, obesitas …). Hij heeft ons geleerd om optimistisch naar de toekomst te kijken, ook als we sterven: “Dat niemand van jullie sterft tenzij hij positief over zijn Heer denkt!” Hij gaf iedereen de mogelijkheid om deel te nemen. Hij zei: “Minimaliseer het goede verrichten niet, ook betekende het dat je een dadel wegschonk.”

Toen een kameel tijdens een kamelenrace als eerste over de streep ging en een bedoeïen hoog de lucht insprong en men hem vroeg of het zijn kameel was antwoordde hij: “Neen, maar de teugels zijn van mij!”

Als het regende dan zag hij hier het positieve in. Zo zij hij bijvoorbeeld niet: “Rotregen!” of het is “Hondenweer!”. Hij stapte naar buiten en liet de regen lichtjes op zijn haar neerkomen en draaide dan zijn handpalmen naar de hemel en zei: “O God, laat dit een gunstige regen zijn die nuttige voorzieningen doet ontspringen (uit de grond)!”

Met spijt terugblikken op situaties waar je niets aan kan veranderen lijdt tot onnodige emotionele zelfkastijding, Mohammed (vzmh) zei: “Wees niet passief, en als er dan toch iets gebeurt waar je jezelf niet aan verwachtte zeg dan niet: Als ik dit of dat maar gedaan had, want dit opent de deur voor de Duivel.” Hij bedoelde hiermee dat het iemand triest zou maken: “… dit is van de Duivel om de gelovigen triest te maken.” (Koran)

Hij leerde ons ook dat geen probleem te groot is en dat al onze problemen zich steeds tussen twee gunsten bevinden: “Een moeilijke situatie overwint nooit twee gunstige situaties!”

Hij wist ons ook te vertellen dat er voor elk probleem een oplossing is: “Als iemand aanhoudend berouw toont (aan zelfreflectie doet) dan zal de Schepper hem van alle zorg ontlasten en uit elke benauwde situatie weghalen.”

Hij leerde ons dat zulke uitspraken niet tot een passieve houding mochten leiden maar dat wij enkel op deze bijstand kunnen rekenen als wij zelf de voorzorgsmaatregelen treffen.

Toen een bedoeïen de moskee binnenkwam en Mohammed (vzmh) vertelde dat zijn kameel gestolen was, en dit terwijl Hij op Allah vertrouwde! Antwoorde Mohammed (vzmh): “Heb je de kameel vastgemaakt?” de man zei van niet (omdat hij dacht dat vertrouwen op Allah een passieve hartstocht was)! Mohammed antwoordde: “Bind je kameel vast en vertrouw vervolgens op Allah!”

Hij leerde ons ook dat de testen van het leven beter zijn voor ons! Hij beschreef het als een school die ons leert waaraan we nog moeten werken. Het komt neer op de uitspraak:

“De optimist denkt: ‘Ik moet wel op een bed van rozen liggen want ik voel de doornen in mijn vlees.’ (Bron: Fliegende Blätter, Duits humoristisch weekblad (bestond van 1844 tot 1944)

Mohammed (vzmh) begon ook positief aan elke maand (maanmaand). Telkens dat de maan(d) begon en de sikkel zichtbaar werd zei hij: “O God, laat deze maan (deze maand) over ons schijnen terwijl wij geborgen zijn en van veiligheid genieten, en in vrede leven en ontzegd zijn van elk gebrek.”

Ook als hij in de spiegel keek liet hij zijn ego niet los op zichzelf zoals een wild dier dat niets in de spiegel ziet dan zijn eigen mooie uiterlijk. Hij keek in de spiegel en besefte dat hij – en elk mens – uiterlijk mooi is maar wel aan zijn innerlijke moet werken. Dus leerde hij ons om het volgende te zeggen als we in de spiegel kijken: “O God, sier mijn gedrag net zoals U mijn uiterlijk sierde!”

Bron: De moslimpsycholoog, Sulayman Van Ael, P.P. 8-9, niet uitgegeven