Nieuwe vraag

Vergeeft Allah ook iemand die een moord heeft gepleegd?

Iemand die een moord heeft gepleegd, heeft drie rechten geschonden:
1. De recht van degene die hij/zij heeft vermoord,
2. De recht van Allah
3. De recht van de nabestaanden van degene die hij/zij heeft vermoord.
InsjaAllah vergeeft Allah diegene die oprecht spijt heeft en berouw heeft getoond van zijn daad. En zijn wereldse straf voor deze moord heeft uitgezeten.
Hiernaast moet hij/zij ook vergeving vragen van de nabestaanden.