Nieuwe vraag

Maakt een moslim die niet bidt, hem ongelovig?

Men wordt en blijft een moslim als hij/zij in de zes geloofspilaren gelooft.

Deze staan voor het geloof in Allah, de Profeten, de Engelen, Geopenbaarde Boeken, het Lot, het Hiernamaals. Zolang men één van deze niet verloochent is en blijft hij of zij een moslim.

Als moslim zijnde moeten we ons houden aan de vijf geloofspraktijken. De Sjahadah (geloofsbelijdenis), Salaat (lichamelijk gebed), Sawm (vasten), Zakaat (aalmoes), Hadj (bedevaart). Als men ervan bewust is dat deze dingen verricht moeten worden, maar hij of zij door een of andere ongeldige reden/smoes deze niet verricht, dan is men een zondaar. Hiervoor zal men zijn/haar verantwoording moeten afleggen tegenover Allah.

Dus men is een zondige moslim, maar nog steeds een moslim!

Alleen als men bovenstaande geloofspraktijken niet accepteert als een onderdeel van de islam en de gebeden niet verricht omdat hij/zij denkt dat het niet verplicht is. Dan accepteert hij/zij de geboden in de Koran over het gebed ook niet, wat hem dus ongelovig maakt.