Nieuwe vraag

Hoe moet ik omgaan met mijn niet-moslim ouders?

Hallo, Selamu Alaykum

Ik zit met iets. Ik ben een jaar geleden bekeerd tot de islam. Mijn ouders vonden mijn bekering in het begin prima en respecteerden mijn keuze. De laatste tijd zijn ze wel vaak minder positief over mijn bekering.

Ze tonen ook minder begrip voor de dingen die ik als moslim doe. Vaak roept mijn vader dan: kan je niet gewoon met ons mee-eten, waarom moet het altijd halal vlees zijn? Het zit mij echt dwars, ik wil mijn ouders ook niet kwetsen, maar mijn geduld begint langzamerhand op te raken. Mijn vraag is dus hoe ik volgens de islam met mijn ouders zou moeten omgaan?

Alaykum Salam beste,

We begrijpen je situatie en hopen dat Allah je geduld zal schenken.Wat betreft je omgang met je niet-moslim ouders: Allah en onze edele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, gebieden ons om goed om te gaan met onze ouders, ongeacht welke geloof ze ook aanhouden.

Esmaa Bintoe Eboe Bekr (Moge Allah tevreden over haar zijn) vermeldt: “Mijn moeder die nog ongelovig was, kwam bij mij op bezoek. Ik wilde weten hoe ik haar moest behandelen en vroeg aan de Profeet, vrede en zegeningen zij met hem: ‘Mijn moeder is gekomen en wil me graag zien en met me praten, zal ik haar goed behandelen?  ‘Ja, geef haar de nodige respect’ antwoordde hij” (Boeharî, Hibe 28, Edeb 8, Moeslim, Zekat 50 (1003); Eboe Dawoed, Zekat, 34 (1668)).

We leren hieruit dat als de ouders geen moslims zijn we hen met respect en eerbied dienen te behandelen. 

Dit wordt ook duidelijk vermeld in de Koran.
En als zij (ouders) jou dwingen dat jij iets aan Mij toekent, zonder dat jij er kennis over hebt: gehoorzaam hen dan niet. En vergezel hen vriendelijk op de wereld. (Koran 31/15)
In bovenstaande vers wordt duidelijk gemaakt dat we onze ouders niet moeten gehoorzamen als ze ons roepen tot het toekennen van een deelgenoot aan Allah en het ongeloof. Maar ook dan moeten we vriendelijk zijn tegenover onze ouders. En bidden tot Allah dat Hij de harten van onze ouders zal verzachten en verruimen tot het goede.