Nieuwe vraag

Onderscheid in straffen

“Wanneer Allah een bevolking een algemene straf geeft, zal dit alle mensen (goede en slechte mensen) treffen. Daama zal iedereen volgens hun daden (intenties) worden herrezen.” (Bukhari, Muslim)

De Hadith vertelt ons dat een algemene straf van Allah op aarde geen onderscheid maakt tussen goede en slechte mensen. Deze straf zal iedereen treffen. In het hiernamaals echter, zal iedereen volgens zijn daden en intenties worden herrezen. Hier zal er wel onderscheid tussen mensen worden gemaakt; degenen die de straf verdienen en degenen die de straf niet verdienen zullen van elkaar worden gescheiden. De onrechtaandoeners zullen hun straf krijgen. De onschuldige mensen zullen wegens hun strafbeleving op aarde vele malen beloond worden; hun schade zal vele malen vergoed worden