Nieuwe vraag

Ongrieven in het graf

Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd:

“O Profeet! Deze Oemmah zal in hun graven met vele ongrieven te maken krijgen. Hoe zullen de situaties van mensen zijn, die net zoals ik, een zwak lichaam hebben (Hoe zullen we ons redden van deze ongrieven)? De Profeet gaf me deze soera (Ibrahiem, 27):

“Allah versterkt degenen, die geloven in het tegenwoordige leven en in het Hiernamaals met het bevestigende woord en Allah laat de onrechtvaardigen dwalen. En Allah doet, wat hij wil.” (Bezzar)

Deze Hadith vertelt ons dat een moslim die zijn meditatie op aarde heeft verricht, geen moeilijkheden zal ondervinden tijdens de ondervraging in het graf.