Nieuwe vraag

Optimisme

“Er is geen onheil bij het vliegen van een vogel. Ik hou van mensen die optimistisch zijn.” (Bukhari)

Deze Hadith laat zien dat gebeurtenissen en goederen geen onheil-elementen kunnen bevatten. De islam beschouwt dit als een bijgeloof. Dit soort dingen zijn kenmerkend voor mensen die onwetend zijn. De islam wijst al het bijgeloof af. Een moslim dient altijd optimistisch te zijn en zich bewust te zijn dat er altijd een positief element in een gebeurtenis schuilt.