Nieuwe vraag

In wat voor God gelooft de moslim?

Het concept van God in de islam wordt beschreven in één van de kortere hoofdstukken van de Koran: “Zeg: Hij is God, de Enige; de Eeuwige, Zichzelf-genoeg; Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt; en niemand is in …

Lees verder »

Waar komt God vandaan? Wat was er voor God?

God

Voordat we deze vragen beantwoorden, moeten we kijken naar ons ‘Godsbeeld’. Hoewel verschillende geloven het over ‘God’ hebben, verschillen deze ‘Godsbeelden’ zeer sterk van elkaar. ‘Godsbeeld’ in de islam, of beter gezegd het kennen van Allah, wordt ons geleerd door …

Lees verder »