Nieuwe vraag

Prachtige beloning voor vrouwen

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd:

“Wanneer een vrouw haar vijf dagelijkse gebeden verricht, vast gedurende de maand (Ramadan), haar kuisheid bewaakt en haar echtgenoot gehoorzaamt, zal er tegen haar gezegd worden (op de Dag des Oordeels): “Treed het Paradijs binnen door welke poort je wilt.” (Tirmidhi)