Nieuwe vraag

Ramadan Challenge dag 11: Een beter mens

Dag 11: Een beter mens

Een goede en zuivere intentie (dus dingen doen puur en alleen om Allah tevreden te maken) is het begin en hiermee kom je héél ver..

Maar alleen met een goede intentie je einddoel bereiken is heel lastig.

Je hebt meer nodig.

Wie is de beste persoon op aarde, weet jij dat? Je hoeft niet te gokken.

“De besten onder jullie zijn degenen die zich het beste gedragen.”
(Bukhari & Muslim)

Om een beter mens en daarmee een betere dienaar van Allah te worden, moet je persoonlijke ontwikkeling dus ook met goed gedrag versterkt worden.

Hier gaan we je met de Challenge van vandaag bij helpen.

Aboe Hoerairah radi-yallahu ‘anhu heeft overgeleverd dat de Profeet salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam heeft gezegd:
Allah kijkt niet naar jullie lichaam, noch naar jullie uiterlijke verschijning, maar Hij kijkt naar jullie hart en jullie daden”

(Muslim)

CHALLENGE

  1. Lees soera 12, Yusuf: luister of lees mee! klik hier Soera 12 – Yusuf  – Jozef (zoon van Jakob) – en alle gebedstijden | Koran.nlVergeet hierbij niet het goede nieuws die onze profeet Mohammed (ﷺ )hierover aangeeft:“Degene die één letter uit het Boek van Allah leest, zal een beloning krijgen en de beloning zal met tien vermenigvuldigd worden. En ik (de Profeet) zeg niet dat ‘Alif-Laam-Miem’ als één letter beschouwd worden, maar ‘Alif’ is een letter, ‘Laam’ is een letter en ‘Miem’ is een letter.”Dit wil je niet missen hè! 🙂
  2. Zoek actief naar een kans om iets voor een ander te doen. Neem echt even de tijd voor diegene. Help iemand met bijvoorbeeld boodschappen doen, huiswerk, schoonmaken, koken, afruimen enz. Kijk dus oplettend om je heen.
  3. Ga op onderzoek uit naar welke eigenschappen kenmerkend waren voor onze geliefde profeet en bepaal voor jezelf één eigenschap van profeet Mohammed (v.z.m.h.) die je vandaag de hele dag gaat uitdragen! Daag jezelf uit en doe écht je best om dit de hele dag actief vol te houden.

 

Elke dag een tafsier

‘Wees niet zoals zij (vrouw) die het touw stevig spant en het daarna weer uit elkaar haalt! (Kom jullie beloftes, eden, ter borgstellingen en overeenkomsten na! Bezig je absoluut niet met bedrog en verraad).

Dit opmerkelijke stuk tekst komt voor in vers 92 van soera An-Nahl.

Van Mucadid overlevert Taberi: ‘In de tijd van de Djahiliye (onwetendheid) sloten stammen verdragen met andere stammen om allianties te vormen. Wanner ze na het sluiten van zo een verbond, andere stammen vonden die sterker en talrijker waren dan de gemeenschappen waarmee ze een verbond hadden gesloten, braken ze hun verbond met de eerdere en gingen ze een verbond aan met de stammen die machtiger en in aantal talrijker waren. En daarmee verraadden ze de mensen waarmee ze een verbond aangingen, ondanks hun belofte aan Allah. Allah vergelijkt in dit vers degenen die zo handelen, op  een vrouw die haar touw ontrafeld, nadat ze deze stevig heeft gespannen. En Allah gebied hier de moslims hun beloftes niet te breken om bij een ander in gratie te vallen.

Ibn-i Kesir geeft als volgt uitleg: ‘Jullie gaan een verbond aan met een andere gemeenschap, die jullie sterker achten dan jullie zelf, om hun vertrouwen te winnen. Vervolgens verraden jullie hen bij de eerste mogelijkheid die zich voordoet. Doe dit niet’.

Wees dus niet zoals de vrouw die haar touw ontrafeld, nadat ze deze stevig heeft gespannen. Dat is ook wat de Qoerejshi met de Profeet (vzmh) hebben gedaan.

Ibn-i Kesir gaat verder: ’Allah heeft de moslims verboden om een verdrag, die zij hebben gesloten met een sterkere gemeenschap, eenzijdig te ontbinden wanneer ze daartoe de kans krijgen’.

Als we zien dat zo een verbod al geldt bij een verbond met een sterkere partij, dan kunnen we met zekerheid zeggen dat dit zeker geldt bij een verbond met een zwakkere partij.

Ibn Kuteybe zegt: ‘Deze uitdrukking heeft betrekking op wat eerder is gezegd. De strekking is duidelijk; Wanneer jullie een belofte doen, kom het na. Verbreek jullie belofte niet, wanneer jullie deze hebben bekrachtigd. Want als jullie dit doen, lijken jullie op de vrouw (een Qoerejshi vrouw had de gewoonte dit te doen) die stevig haar touw spant en deze vervolgens ontrafelt’.

Van Ferra overlevert Kurtubi: ‘Wanneer jullie in aantal de meerder zijn van een andere gemeenschap of wanneer zij in aantal meer zijn dan jullie en jullie bekrachtigen jullie verbond met hen met een eed, verbreek deze dan niet’.

Als we het in typisch Hollands zouden zeggen: ’Afspraak is afspraak’.

Allah zegt het volgende:

En degenen die, als zij een zedeloosheid begaan hebben, of zichzelf onrecht aangedaan hebben, daarna Allah gedenken en dan vergeving voor hun zonden vragen, en niemand vergeeft de zonden behalve Allah. En zij volharden niet in wat zij deden, terwijl zij het weten” 

(Ali Imran [3:135])

 

Raadsel

Antwoord op het raadsel van gisteren: Kiraman Katibin

Nieuwe raadsel:

Stel je voor je zit in je graf en je wilt het verlichten.

Je hebt een kaars, brandhaard en een gaslamp. Je wilt je kansen goed en langdurig benutten.

Enige wat je bezit is een lucifer. Wat steek je als eerst aan?

 

Weet jij het? Laat je antwoord hieronder in de comments weten!

Antwoord? Die delen we in de challenge van morgen!