Nieuwe vraag

Ramadan Challenge dag 14: De Boodschap

Dag 14: De Boodschap

Als de bezorger vandaag langskomt en je een pakketje aflevert, dan denk je “Yes, eindelijk”.

Maar niemand bij verstand zal de bezorger een flinke knuffel geven, zijn handen en voeten kussen en zooo dankbaar zijn. Waarom? Je weet dat iemand anders jou dat heeft gestuurd, hij overhandigt het alleen maar.

Vandaag gaan we de juiste persoon dankbaar zijn.

Allah stuurt zijn gunsten aan ons. Dit doet Hij via anderen. Maar wij als dienaren van de Barmhartige weten dat het eigenlijk écht van Hem afkomstig is.

‘Zie jij niet dat God aan jou dienstbaar heeft gemaakt, alles wat in de hemelen en op de aarde is. Hij heeft jou overladen met alle gaven en rijkdommen, zichtbare en andere.’ (Hoofdstuk 31 vers 20)

en ook:

‘Hij geeft jou alles wat jij Hem hebt gevraagd en als jij de gaven van God in rekening neemt, dan zijn zij ontelbaar.’ (H14v34).

Dagelijks ontvangen we vele zegeningen van Allah en daar zijn we ons lang niet altijd bewust van. Laten we daar verandering in brengen.

 

CHALLENGE

 1. Lees soera 67, Al Mulk: luister of lees mee! klik Soera 67 – Al-Mulk – Heerschappij – en alle gebedstijden | Koran.nlVergeet hierbij niet het goede nieuws die onze profeet Mohammed (ﷺ )hierover aangeeft:“Degene die één letter uit het Boek van Allah leest, zal een beloning krijgen en de beloning zal met tien vermenigvuldigd worden. En ik (de Profeet) zeg niet dat ‘Alif-Laam-Miem’ als één letter beschouwd worden, maar ‘Alif’ is een letter, ‘Laam’ is een letter en ‘Miem’ is een letter.”Dit wil je niet missen hè! 🙂
 2. Pak pen en papier (nee, dus niet op je tablet/telefoon etc.) en neem vandaag de tijd om na te denken over 5 gunsten die jij hebt gekregen van Allah waar je Hem dankbaar voor bent. Doe je best en denk aan dingen die jij wel hebt en de meeste andere mensen niet. Noem deze gunsten tijdens je dua na het gebed op en uit je dankbaarheid.

 

Elke dag een tafsier

Vandaag gaan we ons richten op vers 13 van soera Al-Hoedjoeraat. In dit vers zien we duidelijk dat de Koran raciale superioriteit afwijst. Tevens bekijken we de aanleiding voor dit vers.

“O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest (Allah) vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, Alwetend.”

Celaleyn legt uit: ‘O mensen! Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw, Adam en Eva. En we hebben jullie gemaakt tot volkeren – een volk is de grootste laag van afstammelingen- en stammen – een laag kleiner dan een volk. Dit hebben Wij niet gedaan opdat jullie je hoger gaan achten dan de ander, want hoog in aanzien zijn alleen zij die Allah vrezen. Voorwaar, hij die het meest godvrezend is, is bij Allah in aanzien het hoogst. Ongetwijfeld kent Allah al jullie daden het best en Hij is op de hoogte wat er in jullie afspeelt’.

Beyvazi zegt: ‘O gelovigen, voorwaar wij hebben jullie geschapen van een man en een vrouw’ duidt erop dat wij gemaakt zijn van Adam en Eva, begroet zijn zij. En dat elk mens voortkomt uit een vader en een moeder. Ieder is op dit punt gelijk. Er is geen reden om jezelf te verheffen vanwege je afkomst’.

‘Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest (Allah) vreest’.  Immers de nefs rijpt door taqwa (godvrezendheid). Alleen met taqwa kan men in aanzien stijgen. Met andere woorden eerbaarheid dient men te zoeken in taqwa.

De aanleiding voor dit vers wordt in de overleveringen als volgt gemeld; İbnu’l-Münzir overlevert van İbn Cüreyc: ‘Na de overwinning op Mekka, riep Bilal de Azaan op vanaf het dak van de Kabe. Haris bin Hisham maakte de opmerking: ‘Die slaaf kraamt onzin uit als hij het dak opgaat van de Kabe’’.

Deze opmerking maakt duidelijk hoe men in de tijd van de djahiliye (onwetendheid) dacht over zwarte mensen en dat racisme diep geworteld was.

İbn Merdûye en Beyhaki overleveren van Câbir b. Abdillah: ‘De Profeet (vzmh) gaf tijdens zijn laatste Hadj in de periode van de Teskrik dagen een preek. In zijn preek zei hij ons:

‘O mensen! Waarlijk jullie Heer is Eén en jullie voorvader (Adam) is één. Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier, en een niet-Arabier niet beter dan een Arabier; een blanke is niet beter dan een zwarte en een zwarte is niet beter dan een blanke, behalve in termen van vroomhied en godvrezendheid. Degene die het meeste aanzien bij Allah heeft, is hij die het meest vreest tegen Hem in te gaan. Heb ik jullie goed ingelicht.’ De moslims zeiden: ‘Zowaar, O Boodschapper dat heb je!’. Hierop zei de Profeet (sav): ‘Degene die hier aanwezig zijn, zeg het dan voort aan hen die hier niet aanwezig zijn.’

 

Ahmed, İbn Cerîr, İbn Merdûye en Beyhakî overleveren allen van Ukbe b. Âmir: ‘De Profeet (vzmh) heeft het volgende gezegd: ‘Laat jullie afkomst geen reden zijn om de ander te bespotten. Niemand onder jullie is superieur aan de ander. Jullie allen zijn de kinderen van Adam. Niemand is superieur dan de ander dan behalve in termen van vroomheid en godvrezendheid. Op de Dag des Oordeels zal Allah jullie niet beoordelen op jullie afkomst.’

 

Raadsel

Antwoord op het raadsel van gisteren:

Sunnatullah (het systeem van orde die Allah heeft ingesteld).

Nieuwe raadsel:

 

Weet jij het? Laat je antwoord hieronder in de comments weten!

Antwoord? Die delen we in de challenge van morgen!

One comment

 1. 13 salih
  14 Mohammed
  15 Daoed
  16 Ibrahim
  17 Ayoub
  18 Do Kifl