Nieuwe vraag

Ramadan Challenge dag 16: Leidraad

Dag 16: Leidraad

Wil je met Allah in gesprek? Dan heb je vandaag geluk.

Allah heeft tijdens de Ramadan de Koran voor ons mensen gezonden. De bedoeling hierbij is dat dit voor ons een leidraad is. De brief van Hem ligt er, wij nodigen je vandaag uit om deze op te pakken en te lezen.

Met de 114 soera’s van de Koran heb je genoeg om te leren over Allah, om te reflecteren op de verschillende boodschappen & wijsheden die Hij met ons deelt, en om je hart te reinigen en je lagere ego te beteugelen door je te houden aan Zijn geboden en verboden.

Echter zijn er meerdere manier om de vele verzen te interpreteren lettend op de context, de rijke Arabische taal en de essentie achter een vers. Met de nodige verdieping kun je er achter komen wat er nou precies bedoeld wordt met een vers en hoe je daar een les uit kan trekken.

Allah zegt in de Koran:

De maand Ramadan (is de maand) waarin de Koran werd neder gezonden als een leidraad voor de mensen, en als duidelijke bewijzen van de leiding en het Criterium (onderscheid tussen goed en kwaad). Daarom, wie van jullie leeft in deze maand, moet erin vasten, en wie van jullie ziek is of op reis is (moet in plaats daarvan) hetzelfde aantal andere dagen (vasten). God wenst het gemakkelijke voor jullie en Hij wenst jullie het niet moeilijk te maken, zodat jullie het aantal vereiste (dagen) kunnen aanvullen, en opdat jullie Gods Grootheid zullen prijzen omdat Hij jullie heeft geleid, en opdat jullie dankbaarheid tonen.

(2:185)

 

CHALLENGE

  1. Lees soera 59, Al Hashr: luister of lees mee! Klik hier Soera 59 – Al-Hashr – Exodus, Ballingschap – en alle gebedstijden | Koran.nl Vergeet hierbij niet het goede nieuws die onze profeet Mohammed (ﷺ )hierover aangeeft:“Degene die één letter uit het Boek van Allah leest, zal een beloning krijgen en de beloning zal met tien vermenigvuldigd worden. En ik (de Profeet) zeg niet dat ‘Alif-Laam-Miem’ als één letter beschouwd worden, maar ‘Alif’ is een letter, ‘Laam’ is een letter en ‘Miem’ is een letter.”Dit wil je niet missen hè! 🙂
  2. Lees de tafsier (uitleg) van soera al Fatiha. Dit is de openingshoofdstuk en geleerden noemen het ook wel ‘de samenvatting van de Koran’.

Tip: Als je zelf geen eigen tafsier hebt die je raadpleegt of niet weet waar je een tafsier kunt vinden, dan hebben we aan jou gedacht. Speciaal voor jou als deelnemer van de Challenge hebben we een beknopte en betrouwbare tafsier van deze hoofdstuk op onze site gezet, klik hier.

 

Elke dag een tafsier

In het vers over het vasten zegt Allahu Teala: ‘O, jullie gelovigen! Het vasten is jullie voorgeschreven op vastgestelde tijden, zoals het degenen die vóór jullie waren was voorgeschreven, opdat jullie je zullen onthouden.’ (Al-Baqara/183)

Wat betekent hier zich onthouden? En waarvan moet je je onthouden?

Razi somt enkele punten op in zijn uitleg. Samengevat komt het neer op: ‘Gehoopt wordt, dat jullie door dit gebed te verrichten, jullie gaan toebehoren tot de groep van de vromen. Want het vasten is een eigenheid van de vromen.’ Dus dat het vasten jullie leidt naar een leven gericht op taqwa.

Taberi komt met de volgende uitleg over het ‘zich onthouden’: ‘Vermijd eten, drinken en geslachtsgemeenschap, want deze breken het vasten’.

Beyzavi verklaart: ‘Opdat jullie beschermd zijn tegen zonden’ want het vasten tempert de lust, de grondslag van alle zonden. Of het beschermt tegen overschrijdend gedrag, want het vasten behoort tot de fundamenten van de gebeden en is een van de oudste gebedsvormen (hier wordt bedoeld dat het vasten ook andere ummah was voorgeschreven).’

Gelet op de bovenstaande verklaringen van de tekstuitleggers kunnen we de volgende twee conclusies trekken:

Ten eerste moeten we het vasten beschermen door ons te onthouden van gedrag dat het vasten ongeoorloofd verbreekt en van gedrag dat de zegeningen van het vasten te niet doet of verminderd. Anders zal onze vasten geen betekenis hebben, zoals wordt gewaarschuwd in de volgende hadith:

‘Allah is niet behoeftig aan de onthouding van eten en drinken van een vastende, die tijdens deze onthouding niet nalaat te liegen of ondeugdelijk te handelen’. (Ibn Mace, 1689)

Ten tweede moeten we ernaar streven om de positieve gedragsverandering die we ervaren door de spirituele sfeer van het vasten en de maand Ramadan, voort te zetten na het vastenmaand. Elk jaar is de maand Ramadan een kans voor ons om te groeien naar een taqwa georiënteerde levenshouding. Moge Allah ons zegenen met het benutten van deze kansen.

Raadsel

Antwoord op het raadsel van gisteren: Dadelboom

Nieuwe raadsel:

Als je me verkeerd gebruikt kan je dat niet ongedaan maken,

Je kunt me beter gebruiken voor de wil van onze Schepper,

Gebruik me voor iets goeds of probeer het tenminste. Wat ben ik?

 

Weet jij het? Laat je antwoord hieronder in de comments weten!

Antwoord? Die delen we in de challenge van morgen!