Ramadan Challenge dag 16: Leidraad

Wil je met Allah in gesprek? Dan heb je vandaag geluk.

Allah heeft tijdens de Ramadan de Koran voor ons mensen gezonden. De bedoeling hierbij is dat dit voor ons een leidraad is. De brief van Hem ligt er, wij nodigen je vandaag uit om deze op te pakken en te lezen.

Met de 114 soera’s van de Koran heb je genoeg om te leren over Allah, om te reflecteren op de verschillende boodschappen & wijsheden die Hij met ons deelt, en om je hart te reinigen en je lagere ego te beteugelen door je te houden aan Zijn geboden en verboden.

Echter zijn er meerdere manier om de vele verzen te interpreteren lettend op de context, de rijke Arabische taal en de essentie achter een vers. Met de nodige verdieping kun je er achter komen wat er nou precies bedoeld wordt met een vers en hoe je daar een les uit kan trekken.

Allah zegt in de Koran:

De maand Ramadan (is de maand) waarin de Koran werd neder gezonden als een leidraad voor de mensen, en als duidelijke bewijzen van de leiding en het Criterium (onderscheid tussen goed en kwaad). Daarom, wie van jullie leeft in deze maand, moet erin vasten, en wie van jullie ziek is of op reis is (moet in plaats daarvan) hetzelfde aantal andere dagen (vasten). God wenst het gemakkelijke voor jullie en Hij wenst jullie het niet moeilijk te maken, zodat jullie het aantal vereiste (dagen) kunnen aanvullen, en opdat jullie Gods Grootheid zullen prijzen omdat Hij jullie heeft geleid, en opdat jullie dankbaarheid tonen.

(2:185)

 

Uitleg (ter herinnering)

Wij hebben twee soorten opdrachten: voor beginners en gevorderden. Wij oordelen dus niet, maar proberen jou ook niet te veel te belasten. Dus kies de challenge die bij jou past.
Iedere Challenge bestaat uit 3 onderdelen: het gebed, de Koran, en de extra challenge van de dag. En als bonus: de raadsel van de dag!

Het verschil tussen de Beginners en Gevorderde Challenge lees je hier.

 

Jouw basis

Iedere dag moeten we bidden. En iedere dag gaan we lezen (als je niet kunt lezen: luisteren) uit de Koran. Dit is de basis waarop we tijdens deze Ramadan op gaan bouwen.

Basis beginners:

1. Gebed: er is niets wat jou dichter bij Allah brengt dan het gebed. Verricht daarom vandaag op zijn minst 4 keer het gebed (bijv. maghrib/aksam en isha/yatsi). Lukt het jou om 5 keer per dag te bidden, perfect! Maar als dit niet lukt, probeer dan op zijn minst 4x vandaag mee te doen.

2. Koran: de Ramadan is de maand van de Koran. De boodschap van onze Liefdevolle Schepper, als leidraad voor alle mensen.
Lees of luister daarom vandaag minstens 10 minuten naar de Koran. Je mag ook een Nederlandse vertaling ervan lezen.

Vergeet hierbij niet het goede nieuws die onze profeet Mohammed ﷺ hierover aangeeft:

“Degene die één letter uit het Boek van Allah leest, zal een beloning krijgen en de beloning zal met tien vermenigvuldigd worden. En ik (de Profeet) zeg niet dat ‘Alif-Laam-Miem’ als één letter beschouwd worden, maar ‘Alif’ is een letter, ‘Laam’ is een letter en ‘Miem’ is een letter.”

Dit wil je niet missen hè! 🙂

 

Basis gevorderden:

1. GEBED: er is niets wat jou dichter bij Allah brengt dan het gebed.
Verricht 5 keer per dag jouw gebed.

2. KORAN: de Ramadan is de maand van de Koran. De boodschap van onze Liefdevolle Schepper, als leidraad voor alle mensen.
Lees vandaag 1 djoez (20 blz) uit de Koran. Je kunt dit ook opsplitsen door 5-6 pagina’s voor of na elk gebed te lezen.

 

JOUW CHALLENGE VANDAAG

Challenge voor Basis

Lees de tafsier (uitleg) van soera al Fatiha. Dit is de openingshoofdstuk en geleerden noemen het ook wel ‘de samenvatting van de Koran’.

Tip: Als je zelf geen eigen tafsier hebt die je raadpleegt of niet weet waar je een tafsier kunt vinden, dan hebben we aan jou gedacht. Speciaal voor jou als deelnemer van de Challenge hebben we een beknopte en betrouwbare tafsier van deze 2 hoofdstukken op onze site gezet, klik hier.

Challenge voor gevorderden

Lees de tafsier (uitleg) van soera Yasin, het hart van de Koran.

Tip: Als je zelf geen eigen tafsier hebt die je raadpleegt of niet weet waar je een tafsier kunt vinden, dan hebben we aan jou gedacht. Speciaal voor jou als deelnemer van de Challenge hebben we een beknopte en betrouwbare tafsier van deze 2 hoofdstukken op onze site gezet, klik hier.

En vergeet niet:

“Er komt geen gezelschap bijeen in de huizen van Allah, het Boek van Allah reciterend en bestuderend, of rust zal op hen neerdalen, genade zal hen bedekken, de engelen zullen hen omringen en Allah zal hen noemen bij degenen die met Hem zijn.” 

(Muslim)

 

BONUS: Nieuwe raadsel

Antwoord op het raadsel van gisteren:

Dadelboom

 

Nieuwe raadsel:

Als je me verkeerd gebruikt kan je dat niet ongedaan maken,

Je kunt me beter gebruiken voor de wil van onze Schepper,

Gebruik me voor iets goeds of probeer het tenminste. Wat ben ik?

 

Weet jij het? Laat je antwoord hieronder in de comments weten!

Antwoord? Die delen we in de Challenge van morgen!