Nieuwe vraag

Ramadan Challenge dag 2: positiviteit

Dag 2: Positiviteit

De Ramadan is niet alleen een gelegenheid om je te focussen op je eigen spiritualiteit, maar ook een kans om de verbinding met je sociale omgeving te versterken. Ook nu we niet elkaar kunnen opzoeken.

Allah leert & herinnert ons in de Koran:

“Allah eist gerechtigheid (en een juist oordeel in alle zaken) en toewijding om goed te doen en vrijgevigheid tegen verwanten; en Hij verbiedt onfatsoenlijkheid, verdorvenheid, verwerpelijk gedrag en opstandigheid. Hij vermaant jullie (herhaaldelijk) opdat jullie kunnen nadenken en bedachtzaam zijn!”

(De Koran 16:90).

CHALLENGE

  1. Lees soera 36, Yaa Sien: vergeet hierbij niet het goede nieuws die onze profeet Mohammed (ﷺ )hierover aangeeft:“Degene die één letter uit het Boek van Allah leest, zal een beloning krijgen en de beloning zal met tien vermenigvuldigd worden. En ik (de Profeet) zeg niet dat ‘Alif-Laam-Miem’ als één letter beschouwd worden, maar ‘Alif’ is een letter, ‘Laam’ is een letter en ‘Miem’ is een letter.”Dit wil je niet missen hè! 🙂
  2. Blijf positief: Vandaag is jouw Challenge om geen een keer te klagen over dat het vasten zwaar is. Straal vrolijkheid uit! Op het moment dat het in je opkomt om te klagen, denk dan:“Ik heb de eer gekregen van Allah om mee te mogen vasten deze Ramadan. Want als hij mij niet mijn gezondheid had gegeven, dan had ik niet mee kunnen doen.”
  1. Maak positief contact: Neem contact op met iemand die je lang niet hebt gesproken. Denk aan een bloedverwant, familie, kennis, vriend of collega (moslim of geen moslim) en zeg:‘Ik moest aan je denken en dacht: ik bel/app je even om te vragen hoe het gaat.’Bellen met video is beter als dat kan, maar als jij daar echt tegen op kijkt, is een appje ook een mooi begin om het gesprek te starten.

Elke dag een tafsier

En voorzeker, Wij hebben inderdaad naar gemeenschappen van voor jou (Boodschappers) gestuurd en Wij hebben hen met tegenspoed en rampen getroffen. Hopelijk zullen zij nederig worden (tegenover Allah ﷻ). En waarom zijn zij, toen Onze tegenspoed tot hen kwam, niet nederig geworden? Integendeel, hun harten werden zelfs hard en de Satan deed wat zij plachten te doen schoon schijnen. De Koran 6:43

Ibn Kathier interpreteert bovenstaande verzen als volgt: ‘Opdat zij zich zouden richten tot Allah ﷻ en zich zouden onderwerpen aan Hem, zijn zij beproeft met het schaarste (armoede en behoeftigheid). Hadden ze dan niet op zijn minst Allah ﷻ moeten smeken, wanneer Zijn beproeving hen trof? Integendeel, hun harten waren verhard (in plaats van nederig te worden). De Duivel heeft namelijk hun ongehoorzaamheid (godslastering en zonden) voor hen opgesmukt en verfraaid’.

Ibn Kathir kaart hier een belangrijk punt aan. Wat is de verharding van het hart eigenlijk? Verharding is dé reden die de mens ervan weerhoudt lering te trekken uit zijn/haar beproevingen. Wanneer de term ‘hard’ in combinatie met het hart gebruikt wordt, dan wordt gedoeld op het feit dat het hart is verduisterd of afgeschermd.

De belangrijkste oorzaak voor de verharding van het hart zijn de opgestapelde en onbegrensde driften en wensen van de mens. Allah ﷻ verwoordt deze toestand als volgt:

“Is het voor degenen die geloven nog geen tijd, dat hun harten zich vernederen voor het gedenken van Allah ﷻ en wat is geopenbaard van de Waarheid (de Koran)? En laten zij niet worden als degenen aan wie de Schrift (de Taurât) voorheen was gegeven. Toen werd de tijd voor hen te lang, zodat hun harten verhardden. En de meesten van hen zijn zwaar zondigen. (de Koran: 57:16)

Muhammed Hamdi Yazır Elmali zegt hierover: ‘Ze zijn hun ongehoorzaamheden gaan zien als gepast. Het kwade zien als het goede en de zonden als deugden. De mogelijkheid om tot inkeer te komen is verkeken. Het geweten is gesust en het verstand is verduisterd. Hun daden in uitzinnigheid zijn vermenigvuldigd’.

Met andere woorden; in plaats van te smeken en te vragen om vergiffenis, zonken ze dieper in zonden.

Fakhr al-din al-razi zegt dat het leed dat ons overkomt een middel is om ons zelf te ontdoen van onze achtloosheid jegens de Schepper. Sheikh Said Nursi doelt op hetzelfde met het volgende: ‘Een herder die zijn kudde wil behoeden voor gevaren gebruikt soms een steentje om de kudde rechtsomkeert te laten maken. Een schaap dat zo’n steentje voelt, zegt met zijn lichaamstaal: ’Wij zijn onder de hoede van de herder, hij weet veel beter wat goed voor ons is. Als hij vindt dat we moeten keren, dan keren wij’.

O Nefs! Jij bent niet achtelozer en dwazer dan dat schaap. Als een steentje vanuit het lot (kadar) jou raakt, dien je te zeggen “İnnâ lillâhi wainnâ ileyhi râi’ûn, oftewel, wij behoren tot Allah ﷻ en tot Hem zullen wij terugkeren” Kom daarom tot het geloof en wanhoop niet. Allah ﷻ geeft meer om jou dan jij om jezelf’. (Mesnevi-i Nuriye, blz.102)

Als we in deze tijd, waarin de ka’ba zonder tawaf en het vrijdagsgebed zonder gemeenschap is, nog steeds achteloos handelen, dan kunnen we ons zelf afvragen of onze harten niet zijn verhard. In deze tijd van tegenspoed dienen we ons te richten tot onze Heer, en hem oprecht te vragen om Zijn vergiffenis.

Raadsel

Antwoord op het raadsel van gisteren: Een bal

 

Nieuwe raadsel:

De één die krijgt het,
de ander niet.
Dat bepaalt Allah.

Wie het krijgt, bezit het niet.
Het is een cadeau,
toevertrouwd door Allah.

 

Weet jij het? Laat je antwoord hieronder in de comments weten!

Antwoord? Die delen we in de challenge van morgen!