Nieuwe vraag

Ramadan Challenge dag 21: Geef!

Dag 21: Geef!

Was je het vergeten? Of had je al de zakaat al fitr gegeven? Je moet dit vóór het Eid gebed betalen (en als je een gezin hebt, ook voor ieder persoon binnen je gezin). Je hebt hier nog maar een paar dagen voor.

Nu we het toch hebben over geven. Ramadan is de juiste tijd om onze nafs te trainen in het schenken aan anderen. Het is opvallend dat hoe rijker mensen worden, hoe meer een lelijke kant naar voren komt.

We leren in de Koran dat:

“De mens is vreesachtig geschapen. Wanneer hem het kwaad treft is hij terneergeslagen. En wanneer hem het goede treft, is hij gierig.”

Koran, hoofdstuk 70, vers 19-21

En de vers:

“mensen worden gekenmerkt door gierigheid”

Koran, hoofdstuk 4, vers 128

Gierigheid mag dan wel in de aard van de mens zitten, maar dit is niet wenselijk gedrag van de moslim. Want als moslim weten wij, Allah is de Voorziener (ar Razzaaq).

De gedachte om niet te schenken of bang zijn dat je zelf arm zal worden, past niet bij ons.

De nobele profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei:

“sadaqa vermindert niet je bezittingen.”

Nu de duivels nog geketend zijn, is dit de juiste kans om iets te doen waar onze ego niet zo blij mee zal zijn, namelijk het schenken.

De Parel der Mensheid (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“De gevende hand is beter (meer ghair) dan de ontvangende hand.”

Bron: Bukhari, zakaat 18

 

CHALLENGE

  1. Lees soera 31, Luqman: luister of lees mee! Klik hier Soera 31 – Luqman – Luqman – en alle gebedstijden | Koran.nlhierbij niet het goede nieuws die onze profeet Mohammed (ﷺ )hierover aangeeft:“Degene die één letter uit het Boek van Allah leest, zal een beloning krijgen en de beloning zal met tien vermenigvuldigd worden. En ik (de Profeet) zeg niet dat ‘Alif-Laam-Miem’ als één letter beschouwd worden, maar ‘Alif’ is een letter, ‘Laam’ is een letter en ‘Miem’ is een letter.”Dit wil je niet missen hè! 🙂
  2. De profeet zei dat onze glimlach naar andere toe liefdadigheid (sadaqah) is. Vandaag gaan je de hele dag liefdadigheid verrichten door te glimlachen.
  3. Geef sadaqa of zakaat aan een goed doel.

STEUN VRAAGISLAM MET JE SADAQA DONATIE

https://www.vraagislam.nl/doneer

Elke dag een tafsier

De Koran vermeld in verschillende verzen dat de mens zelfs in de momenten waarin de woede het hevigst is, de controle moet behouden over zijn gevoelens zodat grenzen niet worden overschreden en gerechtigheid niet wordt geschonden. We beroepen ons nogmaals bij de tekstuitleggers over de betekenis van enkele van deze verzen:

‘En strijdt op het pad van Allah tegen hen die oorlog voeren tegen jullie, maar schendt niet. Voorwaar Allah heeft de schenders niet lief.’ (Baqarah/190)

In dit vers is duidelijk het gebod te lezen om geen overdaad en schendingen te plegen. Zelfs niet in een situatie als oorlog waarbij de gevoelens worden overheerst door woede en nijd.

Beyzavi zegt hierover: ‘Overschrijd niet’ door te beginnen met oorlog of bij overgave van de vijand of door aan te vallen zonder aanleiding of door te martelen of diegene te doden die jullie is verboden…

‘En laat de haat van een volk dat jullie hindert te gaan naar Masdjid al Haram, jullie er niet toe brengen overschrijdingen te begaan’. (Al Maidah/2)

‘O gelovigen! Wees standvastig, in de naam Allah, als rechtvaardige getuigen. En laat de haat van een volk jullie er niet toe brengen onrechtvaardig te zijn.’ (Al Maidah/8)

Laten we ons nu het volgende voorstellen; je bent verdreven uit je thuisland, en misschien zelfs gemarteld, er is tegen je gevochten en je bent belet om naar je geliefde Kabe te gaan, maar al dit mag geen aanleiding zijn om tot overdaad over te gaan of gerechtigheid achterwege te laten. Dit is wat er wordt gezegd.

De Islam heeft gerechtigheid als basis voor alles, ongeacht wat er ook gebeurd. Kurtubi zegt zelfs: ‘Als de ongelovigen onze vrouwen en kinderen doden, kunnen wij uit wraak niet hetzelfde doen bij hen. Dit is ons verboden’.

Immers onze Profeet (vzmh) zegt: ‘Laat niet na om dat wat jou tijdelijk is toevertrouwd terug te geven. Maar vergeld verraad niet met verraad.’ (Ebû Dâvûd, Buyû’ 79; Tirmizî, Buyû’ 38; Dârimî, Buyû’ 57).

Raadsel

Antwoord op het raadsel van gisteren:

Karoon (Al-Qasas -28)

Nieuwe raadsel:

Ik ben de gelukkige metgezel van de profeet.

Mijn naam staat in de Koran.

Wie ben ik?

Weet jij het? Laat je antwoord hieronder in de comments weten!

Antwoord? Die delen we in de challenge van morgen!

2 comments

  1. Abou baker sidik