Nieuwe vraag

Ramadan Challenge dag 22: Dua

Dag 22: Dua

De reden dat het geheim is op welke nacht de Laylatul Qadr nou exact valt dus, is om ons te stimuleren tijdens meerdere nachten ons best te gaan doen deze gezegende nacht te benutten.

De ontzettend grote beloning van meer dan ruim 83 jaar aanbidding is een duidelijk voorbeeld van hoeveel onze Schepper van ons houdt: wij doen maar een heel klein beetje, en hij overvloed ons met zegeningen ❤

Maar dat betekent niet dat we zonder moeite de beloning voor meer dan 1000 maanden aanbidding gaan krijgen. We moeten wel  iets  doen.

De moeder van de gelovigen, Aisha (moge Allah tevreden zijn met haar), was ontzettend slim. Een groot deel van ons geloof zijn wij verschuldigd aan haar wijze lessen die zij ons heeft meegegeven.

Zo vroeg zij op een dag:

 “O Boodschapper van Allah, als ik de nacht van Qadr vind, wat zou ik dan moeten zeggen?”

Hierop zei de Profeet, vrede zij met hem, de volgende woorden waarmee wij kunnen leren wat wij ook dienen te zeggen vannacht:

Zeg (de volgende smeekbede):

اَللهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

“O Allah, U bent de Meest Vergevingsgezinde en U houdt van vergeving, dus vergeef mij.”

(Tirmidhi)

Sommige geleerden hebben uit dit advies afgeleid dat het beter is dat wij tijdens deze nacht veelvuldig om vergeving gaan vragen.

Écht.

Oprecht.

Spijt betuigen.

En om vergeving vragen dus.

En als we dit vervolgens gaan combineren met het gebed, dan komen wij Insha’Allah ook in aanmerking voor het volgende goede nieuws…

Want de Profeet heeft gezegd:

“Wie de Laylat-ul-Qadr in gebed doorbrengt, terwijl hij gelooft in Allah en rekent op Zijn beloning, dan zullen hem al zijn voorgaande zonden vergeven worden.”

(Bukhari & Muslim)

 

CHALLENGE

  1. Lees soera 32, As Sajdah: luister of lees mee! Klik Soera 32 – As-Sajdah – De Eerbiedige Neerbuiging – en alle gebedstijden | Koran.nlhierbij niet het goede nieuws die onze profeet Mohammed (ﷺ )hierover aangeeft:“Degene die één letter uit het Boek van Allah leest, zal een beloning krijgen en de beloning zal met tien vermenigvuldigd worden. En ik (de Profeet) zeg niet dat ‘Alif-Laam-Miem’ als één letter beschouwd worden, maar ‘Alif’ is een letter, ‘Laam’ is een letter en ‘Miem’ is een letter.”Dit wil je niet missen hè! 🙂
  2. Een Dua verrichten vraagt een bepaalde inspanning. Soms vergeten we bepaalde dingen te benoemen in onze Dua. Laten we goed voorbereid zijn. Pak een vel papier of je smartphone en schrijf/type je Dua uit en lees je Dua na elk gebed.

De Profeet, vzmh, legt de nadruk op het belang van de dua. Als er iemand geen behoefte had aan dua, dan zou dit ongetwijfeld de Boodschapper van AIlah, vzmh, zijn. In Allah’s aangezicht is de Profeet, vzmh, Hem het liefst; Allah heeft al zijn dua beantwoord en al zijn verzoeken ingewilligd. Ondanks dit heeft de Profeet, vzmh, toch aan Umar gevraagd voor hem dua te doen. Men dient niet te denken dat grote geleerden geen behoefte zouden hebben aan dua, omdat zij het toch al ‘gered’ hebben. Het verrichten van dua is een onderdeel van de aanbidding die iedereen dient te doen en waar iedereen behoefte aan heeft. (Abu Dawud – 1498; Tirmidhi – 3562)

Elke dag een tafsier

Vandaag gaan we in het kader van enkele verzen uit soera Hoed, de verkeerde houding die mensen aannemen tijdens het hebben van leed of zegeningen nader bestuderen:

‘En wanneer Wij de mens een gunst van Ons doen proeven en die vervolgens van hem wegnemen, wanhoopt hij en wordt ondankbaar. En wanneer Wij hem na een leed begunstigen met zegeningen, zegt hij: ‘Leed heeft mij verlaten en is verre van mij.’ Enige wat hij doet is dan vreugdevol en hoogmoedig zijn. Behalve degenen die geduldig zijn en goede werken verrichten. Zij zijn degenen voor wie er vergeving en een grote beloning is.’ (Hoed/9-11)

 

Elmali Hamdi verklaart de bovengenoemde verzen als volgt: ’Waarlijk, wanneer Wij de mens een gunst van ons doen proeven en die vervolgens van hem wegnemen, wanhoopt hij en wordt hij ondankbaar. En voor de toekomst wordt hij wanhopig. Hij zegt dan niet: ‘Allah zal weer geven’. Of hij zegt niet: ‘Vandaag heeft Hij het mij niet gegeven, maar in het verleden wel.’ En vervalt zo in ondankbaarheid. En kan dan zelfs zo ver gaan dat hij alle gunsten en zegeningen die hij heeft ontvangen in het verleden in zijn geheel verloochent. En wanneer We hem na een leed, begunstigen met een fijne zegening, zoals genezing na een ziekte, rijkdom na armoede, kracht na zwakheid of een grotere titel na een ontneming ervan, zegt hij voorzeker: ‘Leed heeft mij verlaten en is verre van mij.’ En is dan in de veronderstelling dat leed hem niet meer zal treffen. Hij is dan vreugdevol en hoogmoedig. Blij en verwend wordt hij. Vrees voor Allah komt niet meer voor in zijn gedachten. Behalve hij, die niet wanhoopt tijdens leed en niet hoogmoedig wordt door zegeningen, dus in beide situaties geduldig is en goede werken blijft verrichten (Allah wel behagend), hij is anders. Want voor hem is vergeving en een grote beloning in het verschiet. Voor de ander is er niet meer dan een kwelling.’

Laten we eindigen met een dua van onze Profeet (vzmh): ‘O mijn Heer, ik zoek toevlucht in Uw Barmhartigheid, voor de onthouding van Uw gunsten, het plots komen van Uw toorn en het keren van ons gezondheid en welvaart tot leed.’

Raadsel

Antwoord op het raadsel van gisteren:

Zayd Ibn Harithah

Nieuwe raadsel:

Ik ben de enige vrouw die in de Koran wordt genoemd.

Wie ben ik?

Weet jij het? Laat je antwoord hieronder in de comments weten!

Antwoord? Die delen we in de challenge van morgen!

5 comments

  1. مريم maryam