Nieuwe vraag

Ramadan Challenge dag 25: Berouw

Dag 25: Berouw

De maand Ramadan is een maand waarin we extra berouw moeten tonen voor onze zonden. Het is de maand waarin het berouw wordt aangekondigd. De deur van berouw staat wijd open, en je zult daarmee met lichaam en ziel het Paradijs krijgen, hoe groot je zonden ook zijn. Allah
houdt van degene die berouw heeft. Een mooie manier om berouw te tonen is door de Salaat al Tawbah te verrichten.

“Er is niemand die een zonde begaat en zich daarna goed reinigt (middels de wudu) en twee rak’aat bidt en vervolgens Allah om vergeving vraagt, of Allah zal hem vergeven.” (Aboe Dawud, 1521)

Het gebed kan verricht worden op ieder gewenst moment. Wij raden aan om het in de nacht te verrichten, omdat de nachten van Ramadan speciaal zijn. Salaat al Tawbah is een nawafil gebed (vrijwillig), dus bid het alleen en niet gezamenlijk. Verder kun je tijdens het gebed ieder gewenst koranvers reciteren. Na het gebed kan de volgende dua worden verricht:

“Astaghfirullah rabbi min kulli zambin wa atoobu ilaih” Ik vraag om vergiffenis voor mijn zonden aan Allah, mijn Heer, voor alle zonden en ik keer terug tot Hem.

 

CHALLENGE

  1. Lees soera 62, Al Jumu’ah: luister of lees mee! Klik Soera 62 – Al-Jumu-ah – Vrijdag, De Bijeenkomst – en alle gebedstijden | Koran.nl hierbij niet het goede nieuws die onze profeet Mohammed (ﷺ )hierover aangeeft:“Degene die één letter uit het Boek van Allah leest, zal een beloning krijgen en de beloning zal met tien vermenigvuldigd worden. En ik (de Profeet) zeg niet dat ‘Alif-Laam-Miem’ als één letter beschouwd worden, maar ‘Alif’ is een letter, ‘Laam’ is een letter en ‘Miem’ is een letter.”Dit wil je niet missen hè! 🙂
  2. Zoals je kunt lezen is berouwen erg belangrijk. Laten we onszelf vandaag spiritueel reinigen en moge Allah al onze zondes vergeven, Amin! Bid 10 rakaat Salaat al Tawbah (gebed van berouw) in de nacht

 

Elke dag een tafsier

Vanaf vers 63 van soera Al Foerqan somt Allah de eigenschappen op van de Djannah waardige mensen. De opsomming begint als volgt: ‘En de dienaren van Allah, de Erbarmer, zijn degenen die bescheiden op aarde rondgaan. En als onwetenden hen bespotten, zeggen zij: ‘Salaam’.’

 

Elmali zegt: ‘Hier wordt een samenvatting gegeven van de Islamitische ethiek, beschaving, denkwijze en ideologie aan de hand van 8 eigenschappen van de dienaren van de Erbarmer (tot het einde van de soerah):

1/8- De dienaren van de Erbarmer zijn die mensen, die in hun schrede, bewegingen en handelen zachtaardig zijn hier op aarde. Zij zijn niet machtswellustig, hoogmoedig, arrogant, grof of hard. In hun handelen zijn zij kalm, waardig, bescheiden, respectvol, zachtmoedig en beleefd.

Met hun schrede geven zij hun omgeving geen overlast en veroorzaken ze geen problemen. Zij lopen niet beschonken. Hun houding is gematigd, respectvol, barmhartig, betrouwbaar en vredig jegens hun omgeving. En wanneer zij worden bespot door de onwetenden, door hen die geen zelfreflectie kennen, groeten zij hen en zeggen ‘Salaam’. Zij gebruiken woorden die tot verzoening leiden of zij wensen hen alleen maar vrede toe. Zij laten zich niet uitdagen tot een conflict, zij kiezen de weg van verdraagzaamheid.

2/8- ‘En zij zijn degenen die de nacht (in hun salaat) knielend en staand doorbrengen voor hun Heer.’ (Al Foerqan/64)

Dit betekend dat wanneer zij zich in de avond terugtrekken in hun huizen en de nacht ingaan, zij zich bezighouden met het prijzen van hun Heer en oprecht hun salaat verrichten. Ook het slapen en weer opstaan doen zij voor het welbehagen van Allah.

3/8- ‘En zij zijn degenen die zeggen: ‘Onze Heer wend de bestraffing van de hel van ons af. Ongetwijfeld haar bestraffing is niet van bepaalde duur.’ (Al Foerqan/65)

En zij smeken in hun salaat en op andere tijden als volgt: ‘Onze Heer! Houd de bestraffing van de hel verre van ons.’ Dus hun eerste wens is de redding van de kwellingen van de hel. Zij smeken voortdurend om hun verlossing en vertrouwen niet alleen op hun gebeden en inspanningen. Zij weten goed dat de kwellingen van de hel voortdurend is. Als een schuldeiser waarvan geen ontkomen aan is. Wordt vervolgd…

 

Raadsel

Antwoord op het raadsel van gisteren: Bismillah

Nieuwe raadsel:

Een reiziger verdwaald in de woestijn moet het gebed verrichten.

Voor de wassing (woedoe) heeft hij geen water kunnen vinden, maar de tijd dringt en hij moet bidden.

Hij heeft het gebed toch kunnen verrichten. Zonder woedoe !? Hoe?

Weet jij het? Laat je antwoord hieronder in de comments weten!

Antwoord? Die delen we in de challenge van morgen!

7 comments

  1. Tayamoem met zand of steen uit de woestijn waarin hij verdwaald is.

  2. Tayamoem

  3. Tayemoem met zand

  4. Tayamoem