Nieuwe vraag

Ramadan Challenge dag 27: Moederdag

Dag 27: Moederdag

Wat gaat de tijd snel!

Iets anders waarbij de tijd snel gaat zonder dat je het doorhebt, is: kleine kindjes worden groot. Wij worden ouder. En belangrijker dan ons, onze ouders worden ook oud.

Vandaag is het Moederdag. Dat is je misschien niet ontgaan. Wij hebben geen bijzondere dag nodig om te beseffen hoe waardevol onze moeder is..

Want we kennen het allemaal wel:

Op een dag komt iemand naar onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) en zegt..

“O Boodschapper van Allah, wie van de mensen heeft het meeste recht op goed gezelschap van mij?”

Waarop de Profeet antwoordde:

“Je moeder.”

De man vroeg:

“En wie dan?”

Hij antwoordde:

“Je moeder?”

De man vroeg:

“En wie dan?”

Hij antwoordde:

“Je moeder.”

De man vroeg weer:

“En wie dan?”

Hij antwoordde:

“Je vader.”

Maar wist je ook dat op een dag onze Profeet aan zijn vrienden zei:

“Volg die vrouw. Let op wat zij doet.”

En de metgezellen die keken naar die vrouw zagen dat zij in paniek op zoek was naar haar baby. Ze rende van het ene kind naar het andere en bij allemaal keek zij of dat haar kind was. Toen zij eindelijk haar kind aantrof, drukte zij het kind heel stevig tegen zich aan en gaf het borstvoeding.

Hierop vroeg de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

“Denken jullie dat deze vrouw in staat zou zijn haar kind in het vuur te gooien?” 

Waarop de vrienden van de Profeet antwoordden:

“Nee, bij Allah, ze zou alles doen wat ze kan doen om hem hierin niet te hoeven gooien.”

Waarna de Profeet (vrede zij met hem) zei:

“Allah heeft meer Genade en geeft meer om Zijn dienaren dan deze vrouw om haar kind.”

(Muslim)

Je weet al wel dat jouw moeder alles voor jou zal doen. Maar weet dus ook dat jouw Schepper nóg meer om jou geeft.

Wij hebben dus geen dag nodig om te beseffen hoe waardevol onze moeders zijn, maar we gaan vandaag wél benutten om te laten zien aan hun hoe waardevol zij zijn. Het is tijd om onze moeders in de spotlight te plaatsen.

Mocht je moeder niet meer in leven zijn, dan wacht zij nog steeds op jouw giften, namelijk jouw dua!

 

CHALLENGE

  1. Lees soera 80, Abasa: luister of lees mee! Klik Soera 80 – Abasa – Hij Fronste – en alle gebedstijden | Koran.nlhierbij niet het goede nieuws die onze profeet Mohammed (ﷺ )hierover aangeeft:“Degene die één letter uit het Boek van Allah leest, zal een beloning krijgen en de beloning zal met tien vermenigvuldigd worden. En ik (de Profeet) zeg niet dat ‘Alif-Laam-Miem’ als één letter beschouwd worden, maar ‘Alif’ is een letter, ‘Laam’ is een letter en ‘Miem’ is een letter.”Dit wil je niet missen hè! 🙂
  2. (a) Denk even na over één actie van jouw moeder, die misschien heel normaal voor haar was, maar héél waardevol voor jou. Misschien heeft zij een keertje iets niet gegeten en aan jou gegeven en gezegd ‘ik heb geen honger’, terwijl jij wéét dat zij ervan heeft afgezien vanwege jou. Of is er een ander bijzonder moment die jou moeder kenmerkt?

(b) Schrijf dit op een stuk papier, als het kan op een mooie kaart of vel, zodat je dit aan haar kan overhandigen.

(c) Ga naar haar toe (als dat kan) of bel haar desnoods op. En zeg ‘Mama, ik hou van jou.. Weet je nog die ene keer dat jij…….. Dat is mij écht bijgebleven, want…….’ En vertel haar hoe waardevol zij voor jou is.

(d) Overhandig het kaartje aan haar. Lukt dat niet? Stop het in een envelop en stuur het op.

Voor onze lieve broeders en zusters die hun moeders vaarwel hebben gezwaaid naar hun Eeuwige verblijfplaats en insha’Allah weer in de Hemel samen gaan zijn met haar, doe óók alle bovenstaande stappen. Sluit je ogen en voer dit gesprek in gedachten met haar. Vraag Allah om Genadevol te zijn met haar en jullie weer daar te herenigen. Lees Soera Yasin (of als je niet kunt lezen: luister) voor haar en doe dua voor haar. Vergeet niet, onze geliefde Profeet was ook nog maar 6 jaar oud toen hij zijn moeder verloor.

Elke dag een tafsier

Vandaag gaan we door waar we zijn gebleven; nummer vier en vijf van de acht eigenschappen van de dienaren van de Erbarmer.

4/8- ‘En zij zijn degenen die in hun bestedingen niet verkwistend en niet gierig zijn; zij houden hierin de middenweg aan.’ (Al Foerqan/67)

Om te kunnen leven dient de mens minimale kosten te maken; bijvoorbeeld jezelf voorzien van voedsel om in leven te blijven. Dit is een basisbehoefte. Daarnaast kunnen kosten gemaakt worden om iets te verfraaien; bijvoorbeeld een lekkere maaltijd maken. Aan de hand van de welvaart van de individu of het volk zijn hierin gradaties en grenzen. We kunnen dus zeggen dat kosten die niet worden gemaakt voor een noodzaak, behoefte of verfraaiing, onnodige, schadelijke en onrechtmatige uitgaven zijn en bestempeld kunnen worden als verkwisting. Net als het niet zo fraai is om veel meer te eten en te drinken dan nodig is, terwijl er behoeftige mensen zijn. Uitgaven voor goede en dienstbare zaken vallen niet onder verkwisting, omdat deze nuttig en productief zijn. De dienaren van de Erbarmer zijn zij, die niet uitgeven aan nutteloze en verkeerde zaken. Tevens onthouden zij zich niet van het rechtmatige en vinden zo de middenweg. Zij zijn zoals we het nu zouden zeggen: economisch.

5/8- ‘En zij zijn degenen die naast Allah geen andere god aanroepen en niemand onrechtmatig doden, waarvan het doden door Allah verboden is en geen ontucht plegen. Wie al dit doet zal zijn straf vinden.’  (Al Foerqan/68)

Naast Allah aanbidden zij geen andere goden of vragen ze hen om gunsten;

Afgoderij, moord en ontucht zijn de grootste hoofdzonden die vaak onder het mom van religie, beschaving of menselijkheid worden begaan. Vandaar dat deze dwalingen in dit vers worden benadrukt en er voor wordt gewaarschuwd. Zij ontnemen niet het leven, welke door Allah is verboden en eerbiedig is gemaakt.

 

Raadsel

Antwoord op het raadsel van gisteren: 5x per dag bidden

Nieuwe raadsel:

Ik heb nooit een moeder gehad en toch ben ik de moeder van iedereen. Wie ben ik?

Weet jij het? Laat je antwoord hieronder in de comments weten!

Antwoord? Die delen we in de challenge van morgen!

6 comments

  1. Hawwa Eva

  2. Hawwa Eva

  3. Eva حواء