Nieuwe vraag

Ramadan Challenge dag 4: Dichterbij Allah

Dag 4: Dichterbij Allah

Wij zijn deze Challenge gestart om jou te helpen dichterbij Allah te komen. Dat is wat jij wil bereiken tijdens deze Ramadan toch?

Hier zijn twee manieren voor.

De éne manier om dichterbij Allah te komen, weet je al van de afgelopen dagen: goede daden verrichten. Zo hebben we samen gevast, gebeden, Koran gelezen, sadaqa gegeven, dua verricht en meer.

Maar er is ook een andere manier waar de kracht vaak van wordt onderschat..

We hebben het natuurlijk over…. Afstand nemen van onze fouten.

Want als jouw goede daden jou dichterbij Allah brengt, dan zorgen slechte daden juist voor dat je verder van hem komt af te staan.

Vandaag gaan wij je helpen de eerste stap te zetten om afstand te nemen van je fouten. Dit doe je middels zelfreflectie. Neem even de tijd om eens goed naar jezelf te kijken.

Stel jezelf de vragen:

  • Wat doe ik goed?
  • Wat kan beter?
  • Wat doe ik fout?
  • Hoe kom ik daar vanaf?

Zoals Umar ibn al-Khattab (Hz Omer), de geliefde metgezel van de profeet zei:

“Roep jouw nafs (je ego, je lust) ter verantwoording, voordat jij ter verantwoording wordt geroepen. Weeg je nafs, voordat jij wordt gewogen.”

Onze Nobele Profeet zegt:

“Elke mens maakt fouten. Van degenen die fouten maken zijn de besten die berouw hebben.” (Tirmidhi)

CHALLENGE

  1. Lees soera 2, Al Baqarah (de Koe): vergeet hierbij niet het goede nieuws die onze profeet Mohammed (ﷺ )hierover aangeeft:“Degene die één letter uit het Boek van Allah leest, zal een beloning krijgen en de beloning zal met tien vermenigvuldigd worden. En ik (de Profeet) zeg niet dat ‘Alif-Laam-Miem’ als één letter beschouwd worden, maar ‘Alif’ is een letter, ‘Laam’ is een letter en ‘Miem’ is een letter.”Dit wil je niet missen hè! 🙂
  2. Denk na over je fouten en kies 1 fout van jezelf, die niet zichtbaar is, die je wil verbeteren. Maak vandaag een plan over wat je gaat doen om daar volledig van af te stappen. Geef jezelf een deadline (op … datum ben ik he-le-maal gestopt met …) en stel vast welke 3 stappen je daarvoor moet zetten (“eerst ga ik … , dan ga ik … , als laatste ga ik … en dan ben ik insha’Allah helemaal klaar met die fout”).

Elke dag een tafsier

Vandaag behandelen we het volgende Koranvers: ‘En aanbid jouw Heer totdat wat zeker is (de dood) tot jou komt’ (Hijr 99).

Abu Hafs Umar al-Nasafi zegt in zijn exegese: ‘Dus aanbidt Allah en dien Hem zolang je leeft. ‘dat wat zeker is’ betekent in dit vers de dood. De reden waarom de dood ‘zekerheid’ wordt genoemd, is omdat men aan alles kan twijfelen, behalve het feit dat hij op een dag zal komen te overlijden.

Ed-Deylemi zegt dat Abu Ad-rdaa’ het volgende heeft overgeleverd van de Profeet (vzmh): ‘Mij is niet het gebod ‘word handelaar en vermenigvuldig je vermogen’ gezonden. Mij is het gebod gezonden: ‘Wees dankbaar jegens je Heer en prijs Zijn Naam en behoor tot hen die voor Hem neerknielen. Bid tot je Heer totdat de dood jou treft’.

Imam Tabari zegt: ’Uit dit vers kunnen we duidelijk opmaken dat de mens zijn verplichte gebeden dient te verrichten zolang hij bij verstand en dat de dood hem nog niet heef getroffen. Samen met de twee voorgaande verzen lezen we: ‘En voorzeker, Wij weten dat jouw borst benauwd is wegens wat zij zeggen. Heilig daarom jouw Heer met een lofprijzing en behoor tot hen die zich neerknielen. En aanbid jouw Heer totdat het zekere (de dood) tot jou komt. (de Koran: 97-99).

Imam Ar-Razi zegt: ’Ahloe As-Soennah zeggen: ’De mens wendt zich in gehoorzaamheid tot Allah, wanneer hem iets ongewenst overkomt. Het is alsof hij wil zeggen: ’O Allah, ik weet dat ik altijd tot U moet bidden, of U mij nu voorziet van voorspoed of tegenspoed’.

Imam Baydhawi zegt: Deze vers betekent ‘totdat de dood tot jou komt, want het is zeker dat alles wat geschapen is de dood zal proeven. Hiermee wordt bedoeld dat je dient de bidden zolang je leeft en hierin niet nalatig in bent’.

Het is daarom heel belangrijk om on te realiseren dat dit leven slechts een middel is om het leven hierna te bereiken. We zouden ons daarom daarop moeten richten en ons leven op een goede manier doorbrengen. Focus niet op het wereldse, maar beschouw het als een instrument om het welbehagen van Allah te verkrijgen.

 

Raadsel

Antwoord op het raadsel van gisteren: Je nafs (ego)

Nieuwe raadsel:

Als je mij bezit, wil je mij delen.
Als je mij deelt, ben ik je bezit niet meer.
Wat ben ik?

Weet jij het? Laat je antwoord hieronder in de comments weten!

Antwoord? Die delen we in de challenge van morgen!

10 comments

  1. Tafsir (interpretatie)

  2. Kennis.
    Kennis hebben is macht, kennis delen is kracht