Nieuwe vraag

Ramadan Challenge dag 5: Een goed doel

Dag 5: Een goed doel

Vandaag willen we een voor ons wellicht rare, maar zeer mooie wedstrijdje met jou delen wat zich tussen Umar ibn al-Khattab en Abu Bakr As-Siddîq heeft plaasgevonden.

Umar ibn al-Khattab vertelt het volgende:

De boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, beval ons aan een goed doel te doneren en ik had in die tijd wat rijkdom.

Ik zei tegen mijzelf:

“Vandaag zal ik Abu Bakr overtreffen! Als er ooit een dag zou komen om hem te overtreffen, dan is dat vandaag.”

Met de helft van mijn rijkdom ben ik naar de profeet (v.z.m.h.) gegaan en hij vroeg mij:

“Wat heb je voor je familie achtergelaten?”

Ik antwoordde: “Dezelfde hoeveelheid”.

Toen kwam Abu Bakr met alles wat hij had. De profeet (v.z.m.h.) zei:

“O Abu Bakr, wat heb jij je familie achtergelaten?”

Abu Bakr zei: “Allah en zijn boodschapper”.

Ik zei: “Bij Allah, Ik zal nooit Abu Bakr overtreffen.”

(Tirmidhi)

CHALLENGE

  1. Lees soera 37, As Saffat: luister of lees mee! klik hier https://koran.nl/soera-37-as-saffat-de-zich-opstellenden/  Vergeet hierbij niet het goede nieuws die onze profeet Mohammed (ﷺ )hierover aangeeft:“Degene die één letter uit het Boek van Allah leest, zal een beloning krijgen en de beloning zal met tien vermenigvuldigd worden. En ik (de Profeet) zeg niet dat ‘Alif-Laam-Miem’ als één letter beschouwd worden, maar ‘Alif’ is een letter, ‘Laam’ is een letter en ‘Miem’ is een letter.”Dit wil je niet missen hè! 🙂
  2. Deel de gunsten die je van Allah hebt gekregen. Vind een goed doel. Ga op zoek naar een mooi doel waar je achter staat. Misschien is dat hulp aan armen of goed onderwijs voor kinderen. Of wil je vandaag zieke mensen blij maken of het verspreiden van islamitische kennis stimuleren? Het is aan jou. ( Je kunt ook met een kleine bijdrage ons steunen, klik op de link en doneer > Houd Vraagislam levend – Vraagislam.nl )

Elke dag een tafsier

In vers 21 van de soera Al-Ahzab wordt de voorbeeldfunctie van onze Profeet (vzmh) benoemd. Uit dezelfde vers begrijpen we tevens dat de degene die hem als voorbeeld nemen, enkele eigenschappen hebben of zichzelf eigen dienen te maken. De vers luidt als volgt: ‘Voorzeker, voor wie uitziet naar de beloning van Allah en het hiernamaals en Allah veel gedenkt, is in de boodschapper van Allah een uitstekend voorbeeld om na te volgen’.

Kurtubi zegt het volgende hierover: ’Over het deel ‘Voor wie uitziet naar de beloning van Allah en het Hiernamaals’ legt Said b. Cubeyr uit: ‘Hier wordt gedoeld op mensen die geloven in de wederopstanding na de dood en in de hoop zijn als een gelovige te verschijnen voor Allah en dat hun goede daden beloond zullen worden’.

Ebu Suud zegt: ’Degene die hem als voorbeeld nemen zijn zij die hopen op de beloningen van Allah en hopen de Profeet (vzmh) te zullen ontmoeten in het hiernamaals en Allah veel gedenken. Immers het veel gedenken van Allah leidt tot overgave en daarmee ontstaat de wil om de Profeet (vzmh) als voorbeeld te nemen’.

Laten we nader ingaan op het gedenken (zikr) van Allah. Bijvoorbeeld wanneer het wordt gebruikt als Hem gedenken en Zijn naam opnoemen; In vers 41 van Al-Ahzab staat: ‘O gelovigen, herinner (gedenk) en noem Allah veelvuldig’. Daarnaast benoemd de Koran de salaat ook als zikr (Al-Ankaboet/45): ‘Lees uit het Boek wat jou is geopenbaard, verricht de salaat zoals het hoort, ongetwijfeld weerhoudt de salaat de mens van alles wat onfatsoenlijk en kwaadaardig is. Het gedenken (het verrichten van de salaat) van Allah is zeker het grootste gebed. Allah weet alles wat jullie doen’. Daarnaast wordt openbaring ook als zikr genoemd in de Koran (Al-Hidjr/9): ’Voorwaar, de zikr (de Koran) hebben Wij neer gezonden en Wij zijn Zijn beschermelingen’. Hieruit kunnen we opmaken dat lezen uit de Koran ook een zikr is.

 

Raadsel

Antwoord op het raadsel van gisteren: Een geheim

Nieuwe raadsel:

Ik ben de sluipschutter onder de zondes,
ja eentje die je niet snel opmerkt.

Ik weeg even zwaar als mijn broer ‘zina’,
waar ik ook vaak mee samenwerk.

Weet jij het? Laat je antwoord hieronder in de comments weten!

Antwoord? Die delen we in de challenge van morgen!