Nieuwe vraag

Ramadan Challenge dag 6: Het Gebed

Dag 6: Het Gebed

Onze lichamen zijn nu goed gewend geraakt aan het vasten en dus is het tijd om ons niveau wat op te schroeven.Stap voor stap klimmen we op onze persoonlijke ladder van spiritualiteit. Laat je lichaam en nafs niet wennen, maar streef continu naar extra uitdagingen.

Weet jij hoe:

      in de tijd van onze geliefde Profeet het Taraweeh gebed werd verricht?

      het allereerste Taraweeh gebed eruit zag?

      wanneer voor het eerst het Taraweeh gebed in gemeenschap (djamaat) werd verricht?

Ontdek dit allemaal hier: Het Taraweeh gebed in de tijd van Profeet Mohammed

Onze geliefde Profeet zegt:

“Ongetwijfeld heeft Allah het vasten in de maand Ramadan verplicht gesteld, en het behoort tot mijn soennah om te bidden in de nachten van die maand. Wie deze maand vastend doorbrengt en in de nachten het nachtgebed (taraweeh) verricht vanwege zijn oprechtheid en zijn geloof in de beloning ervan, hij zal verlost worden van zijn zonden, net als een pasgeboren baby.”

(Bron: Ahmed bin Hanbel, Musnad, I/191, (1660); Sunan an-Nasa’i 2208.)

CHALLENGE

  1. Lees soera 56, Al Waaqia: luister of lees mee! klik hier Soera 56 – Al-Waqi-ah – Het Onvermijdelijke – en alle gebedstijden | Koran.nl Vergeet hierbij niet het goede nieuws die onze profeet Mohammed (ﷺ )hierover aangeeft:“Degene die één letter uit het Boek van Allah leest, zal een beloning krijgen en de beloning zal met tien vermenigvuldigd worden. En ik (de Profeet) zeg niet dat ‘Alif-Laam-Miem’ als één letter beschouwd worden, maar ‘Alif’ is een letter, ‘Laam’ is een letter en ‘Miem’ is een letter.”Dit wil je niet missen hè! 🙂
  2. Verricht vandaag het Taraweeh gebed. De 5 dagelijkse gebeden zijn verplicht (fardh / farz) en taraweeh is soennah. Hoewel de fardh gebeden dus voorrang hebben op de soennah, is het voor jou de uitdaging om ook deze soennah na te leven.
  1. Reciteer na elk gebed Ayat al Kursi. De nobele profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei het volgende om het belang van dit vers te benadrukken:“degene die ayat al Kursi na elk verplicht gebed reciteert, enkel de dood zal hem nog weerhouden om het Paradijs binnen te treden.”(Bron: an-Nasaa’i & at-Tabarani)

Elke dag een tafsier

Een van de gevallen wat in de Koran wordt veroordeeld is dat mensen ‘elkaar niet stimuleren om de behoeftigen te hulp te schieten’(Al-Fadjr/18). Wij moeten elkaar dus motiveren en aansporen om hen die in een behoeftige situatie verkeren de helpende hand te reiken. Laten we dit vers nader bekijken aan de hand van de uitleg van geleerden;

Elmali zegt: ’Jullie moedigen elkaar niet aan en motiveren elkaar niet om wegen te vinden om de behoeftigen en armen te voeden en in hun levensonderhoud te voorzien. Terwijl jullie op dit gebied met elkaar moeten wedijveren, doen jullie het tegenovergestelde. Jullie vluchten hiervan in afschuw en ontmoedigen elkaar. Jullie maken zelfs misbruik van hun situatie voor jullie eigen gewin. Jullie schenden vele grenzen’ (in het kader van de oorzaak van de openbaring worden hier op de eerste plaats de rijke Qureyshi aangesproken die bekend staan om hun gesteldheid op rijkdom). In een soortgelijke vers spreekt Allah over de eigenschappen van hen die hun dadenschrift aan hun linkerzijde zullen ontvangen: ’Hij moedigde niet aan de armen te voeden’(Hakka/34). In de vers daarvoor wordt nog gezegd: ’Want hij geloofde niet in Allah, de meest Verhevene’.

Van Zemahsheri, de schrijver van het boek Fahreddin-i Razi Keshaf, vernemen we:

Er zijn twee sterke aanwijzingen in de uitspraak ’Hij moedigde niet aan de armen te voeden’, dat het onbeholpen laten van armen een grote zonde is:

  1. Allah verwijst met deze uitspraak naar de eerdere verklaring over ongelovigheid en dus dat deze eigenschap er een is van ongeloof (kufr).
  2. Als het niet aanmoedigen om armen te voeden al als zodanig wordt gekenmerkt, hoe zal het dan zijn met hen die willens en wetens de behoeftigen niet te hulp schieten. Om de mens tot nadenken te zetten spreekt Allah hier niet van het niet helpen van armen en behoeftigen, maar noemt in het bijzonder het niet aansporen tot hulp. Voorwaar, Allah benoemt duidelijk dat het niet aanmoedigen om armen te helpen helswaardig is. Dus de mens dient niet alleen de behoeftigen te helpen, maar dient ook anderen aan te sporen om dit te doen.

Ebu Suud zegt: ‘Dat hier twee aspecten (geloof in Allah en het voeden van armen) worden genoemd is hierom; in de geloofsbelijdenis is het laagste wat er is ongelovigheid, onder de schandalige handelingen zijn de meest schandalige gierigheid en meedogenloosheid.

 

Raadsel

Antwoord op het raadsel van gisteren: Leugens

Nieuwe raadsel:

Ik ben een levenslange vriend..
als jij daarvoor kiest.

Ik help bij het versterken van je imaan..
zolang je mij niet verliest.

Weet jij het? Laat je antwoord hieronder in de comments weten!

Antwoord? Die delen we in de challenge van morgen!