Nieuwe vraag

Ramadan Challenge dag 8: Zelfbeheersing

Dag 8: Zelfbeheersing

Door Corona leven wij nu een afgezonderd bestaan. Isolatie dus. Het proces van afzondering en mediteren leidt tot een toestand van bewustzijn en bezinning. Overpeinzen heeft op zijn beurt een reinigend effect op het hart.

Shykh Ahmad Zarrūq ook bekend als Imam Zarrūq zegt:

“Elke afzondering (‘uzlah) zonder overpeinzing (fikrah) zal vergaan.”

Overpeinzen leidt namelijk tot diepe begrip van zaken. Tevens vermeerderd het jouw kennis en brengt je dichter bij Allah. Hiermee kom je achter de verborgen tekortkomingen van jouw ego (nefs), de listen van de duivels en de verleiding van de doenya.

Wanneer je het gevoel hebt dat het te veel wordt en dat je het spiritueel niet aankan, zonder je af en geef je hart de nodige rust. Wanneer je maagklachten hebt, wordt er ook geadviseerd om dan minder te eten, opdat jouw maag gereinigd kan worden.

Wanneer je stress ervaart, is het evenmin belangrijk om jouw geest de nodige rust te geven. Naast het verminderen van eten, stress en zaken die jouw hart bezighouden, is het belangrijk om ook daarnaast de nodige medicijnen te nemen. Dit geldt ook voor het hart.

Onze geliefde Profeet zegt:

“Sterk is niet degene die een ander op de grond kan gooien; sterk is wie zichzelf beheerst als hij boos is’’

(al-Bukhari en Muslim)

CHALLENGE

  1. Lees soera 75, Al Qiyamah: luister of lees mee! klik hier Soera 75 – Al-Qiyamah – De Wederopstanding – en alle gebedstijden | Koran.nl Vergeet hierbij niet het goede nieuws die onze profeet Mohammed (ﷺ )hierover aangeeft:“Degene die één letter uit het Boek van Allah leest, zal een beloning krijgen en de beloning zal met tien vermenigvuldigd worden. En ik (de Profeet) zeg niet dat ‘Alif-Laam-Miem’ als één letter beschouwd worden, maar ‘Alif’ is een letter, ‘Laam’ is een letter en ‘Miem’ is een letter.”Dit wil je niet missen hè! 🙂
  2. Maak vandaag tijd vrij voor Shukr (dankbaarheid) en neem tijd om jezelf bezig te houden met Tafakkur (bezinning). Kies één gebed uit en bid die op een rustige plek, maak jezelf comfortabel. Zoek verdieping in jezelf en doe Tafakkur voor een half uur. Je kunt onderstaande dhikr uitspreken, en belangrijk daarbij is dat je bij de betekenis moet proberen stil te staan. Wat betekent dit voor jouw leven?

Elke dag een tafsier

‘Waarlijk, het is aan Allah dat wij toebehoren en het is tot Hem dat wij zullen wederkeren’ (Baqara/156) is een vers welke we vaak opzeggen wanneer iemand komt te overlijden of ons leed overkomt. Als we dit vers nader bestuderen ontdekken we belangrijke betekenissen. De tekstuitleggers hebben enkele voor ons nader besproken;

Beyzavi meldt: ‘De aangesproken persoon in dit vers is de Profeet (vzmh) of een ieder die met goed nieuws komt (in het vers hiervoor wordt genoemd ‘vertel aan hen die geduldig zijn het goede nieuws’). Tegenspoed kunnen we definiëren als alles waarvan we niet  willen dat het ons overkomt. Onze Profeet (vzmh) heeft gezegd: ‘Alles wat de gelovige leed bezorgt is tegenspoed’. Echter geduld dient niet alleen geuit te worden door ‘Inna lillah..’ op te zeggen. Het hart moet dit voelen. Het moet de persoon tot nadenken zetten. Waarom ben ik er überhaupt? Wat is die terugkeer? De gelovige moet tevens inzien dat de gunsten van Allah vele malen meer zijn dan wat Hij afneemt. Door alleen op deze manier te kijken naar tegenspoed kan men rust vinden en zich overgeven.

Taberi zegt: Hier wordt bedoeld; O Mijn Boodschapper, breng het goede nieuws aan hen die geduldig zijn, die ervan overtuigd zijn dat alle gunsten in hun levens van Mij afkomstig zijn, die alleen Mij dienen, die Mij als Enige kennen, die bevestigen dat zij na dood weer zullen worden opgewekt en berecht, die Mijn geboden gehoorzamen, die hoopvol zijn van Mijn gunsten, die vrezen voor Mijn bestraffing, die geduldig zijn wanneer Ik hen beproef en die zeggen ‘Wij zijn in ons leven nederige dienaren van Allah. Na de dood zullen we tot Hem wederkeren.

Zij die van hun zonden vergeven zullen worden, zijn zij die op deze wijze geduldig zijn. Zij zullen de barmhartigheid en het mededogen van Allah ontvangen. Zij zullen het rechte pad vinden en geleid worden naar de Waarheid (in het volgende vers is te vinden ‘Zij zijn degenen aan wie vergiffenis word geschonken door hun Heer, en die Zijn Genade (en gunsten) ontvangen. Zij zijn de recht geleiden’).

Fahreddin i Razi heeft belangrijke constateringen betreffende dit vers. Hij zegt: ‘Men dient te geloven dat er een bedoeling, een gunst, een gerechtigheid, een goedheid en een voordeel is bij elke tegenspoed die de gelovige treft. Wat de gelovige in geval van tegenspoed dient te doen is berusting tonen en zich verre houden van hysterisch gedrag. Dit alles kunnen we plaatsen onder de uitspraak van Allah: ‘Zeg: Onze Heer is Allah’. Immers in de bevestig dat de mens een dienaar is van Allah, schuilt het besef dat alles Hem toebehoort en schuilt de berusting in het tegenspoed als beproeving, welke een onderdeel uitmaakt van Zijn kaza. En weet dat Allah heerst met rechtvaardigheid. Hij zegt in de Koran: ‘En Allah oordeelt in Waarheid, terwijl degenen die zij naast Hem aanroepen nergens over kunnen oordelen. Zeker, Allah is de Alhorende, de Alziende’(Al-Ghaafir/20). Wanneer de gelovige enig leed overkomt door toedoen van een ander, dient deze het wraken hiervan over te laten aan Allah. Hij dient zijn wrok en woede te beheersen. Hij dient geen onrechtmatige handelingen te verrichtingen om wraak te nemen. Ook zo een berusting valt onder de verwoording ‘Onze heer is Allah’.

 

Raadsel

Antwoord op het raadsel van gisteren:

  1. Idris (Henoch)
  2. Ibrahim (Abraham)
  3. Isa (Jezus)
  4. Lut (Lot)
  5. Yaqub (Jakob)
  6. Adam (Adam)

Nieuwe raadsel:

Ik besta uit een woord maar beteken zoveel meer.

Als je mij weet te gebruiken,

Breng ik je dichter bij Allah, keer op keer.

 

Weet jij het? Laat je antwoord hieronder in de comments weten!

Antwoord? Die delen we in de challenge van morgen!