Nieuwe vraag

Rechten van Allah en de mens

Muaz bin Djabal (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

– “Ik stond achter Oefayr, het rijdier van de Profeet .

De Profeet : “O Moe’az! Weet jij welke rechten Allah op de mens heeft?”

Ik zei dat de Profeet dit beter wist, waarop hij zei:

– “Allah heeft deze rechten op de mens: Dat ze alleen Hem aanbidden en Hem geen deelgenoten toekennen. Het recht wat mensen op Allah hebben is dat Allah de mensen die Hem geen deelgenoten toekennen, niet bestraft.”

Hierop vroeg ik aan de Profeet :

– “O Profeet! Zal ik dit goede nieuws aan de mensen vertellen?”

– “Nee! Straks vertrouwen ze alleen op dit goede nieuws (en verlaten ze hun goede daden en gebeden).” (Bukhari, Muslim)