Nieuwe vraag

Reinheid van het hart

“Mijn zoon! Probeer met al je kracht, elke ochtend en avond, jegens niemand wrok te koesteren.” (Tirmizi)

De Profeet (vzmh) legt de nadruk op de reinheid van het hart, die een mens dient te bezitten. Geen enkel mens dient jegens zijn medemens driftig, vijandig, jaloers of arrogant te zijn. Een mens dient zulke gevoelens van zijn hart te weren door zich te verzetten jegens zijn Nafs.