Nieuwe vraag

Slecht praten over anderen

Onze moeder Aisja (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd:

“Op een dag zei ik tegen de Boodschapper van Allah over Safiyya:

– ‘Deze fouten (onvolledigheden) en het feit dat ze kort is, is genoeg reden voor jou (om haar niet lief te hebben).’

– De Profeet zei: ‘Je hebt zo slecht gesproken. (Als de zonde van een woord) in zee zou worden gegooid, zou het de zee vervuilen en laten stinken.’

Een andere dag had ik het weer over een persoon met de Profeet, hij gaf me dit antwoord:

– ‘Als mij alle wereldse rijkdom gegeven zou worden, zou ik nog steeds niet de slechte eigenschappen van mensen opnoemen.’ ” (Abu Dawud, Tirmidhi)