Nieuwe vraag

Slechte namen

“In Allah’s aangezicht zijn namen die gelijk staan aan oorlog en pijn de meest ongeliefde namen.” (Abu Dawud – Nasa‘i)

Namen die betrekking hebben op oorlog en pijn zijn niet geliefd in de Islam. De naam ‘Murra’ die oorlog en pijn betekent en dikwijls als naam wordt gegeven is zodoende ook niet geliefd. Men dient namen te nemen die positieve dingen oproepen.