Nieuwe vraag

Slechtste van de mensen

“ ‘Zal ik jullie bericht geven over de slechtste van de mensen?’

– ‘Zeg het ons o Boodschapper van Allah!’

– ‘Degene die een ander geen hulp heeft verleend, toen hij dit voor de gunst van Allah vroeg’ ” (Ibnu-abiddoenya, Tabrani)

In het aangezicht van Allah is het afwijzen van hulp aan behoeftige mensen terwijl hij hiervoor de middelen heeft, het slechtste wat een mens kan doen. Een gelovige dient een persoon, die uit naam van Allah om hulp vraagt, te helpen en Allah te vrezen in het geval hij hem niet helpt. Hij dient er alles aan te doen om deze persoon te helpen. Een persoon die nalatig is geweest bij het helpen van behoeftige mensen, zal in het Hiernamaals ook door Allah nalatig worden beschouwd. Degene die niet barmhartig is jegens andere mensen, zal de barmhartigheid van Allah niet krijgen.