Nieuwe vraag
Smeekbede

Kan er tijdens de sjoedjoed dua (smeekbede) gedaan worden?

Een hadith, overgeleverd door Huzeyfe (r.a):”De Profeet zei ‘subhane rabbiyel azim’ tijdens roekoe; en hij zei ‘subhane rabbiyel a’la’ tijdens zijn sjoedjoed” (Ebu Davud, II, 30)

Een andere hadith, overgeleverd door Abdullah b. Abbas: “Als een van jullie de roekoe (buiging tijdens het gebed) doet, zeg dan drie keer ‘subhane rabbiyel azim’. Drie is het minste aantal van de tasbeeh. En zeg tijdens de sjoedjoed drie keer ‘subhaneke rabbiyel a’la’; drie is het minste aantal van tasbeeh.” (Ebu Davud, II, 40)

Het is wel zo dat de boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, behalve de hiervoor genoemde dua’s(smeekbede), ook andere dua’s heeft gedaan tijdens de sjoedjoed.

Bijvoorbeeld:

– “Sebbih isme rabbikel a’lâ”;

– “Sübhâne rabbiyel a’lâ ve bihamdih”;

– “Subbuhun, kuddusün, Rabbul melâiketihî ve’r-rühi”;

– “Sübhâne zil-ceberüt vel-meleküt, vel-kibriyâi velazameh”;

– “Allâhümme Rabbenâ ve bihamdike, Allâhümme?firlî”;

– “Allâhümme?firlî zenbî küllehu diggahu ve cillehu ve evvelehu ve âhirehu alaniyetehu ve s?rrahu”;

– “Eüzu bi r?dâke min sehatike ve eüzu bimuâfâtike min ukûbetike ve eûzu bike minke lâ ahsî senâen aleyke, ente kemâ esneyte alâ nefsike”

Deze dua’s werden door onze edele Profeet, vrede en zegeningen zei met hem, gedaan. (Aboe Dawoed, II, 28-35).

Volgens de Hanefi wetschool is het niet gepast om tijdens de sjoedjoed een dua te doen welke niet genoemd is in de hadith.

Het is soennah om tijdens de sjudjud ‘Subhane rabbiyel a’la’ te zeggen. Dus iemand die dit niet doet, verlaat de soennah. Het gebed is nog wel geldig, maar deze persoon krijgt dan de beloning van de soennah niet.

Het mooiste is dus om tijdens de sjoedjoed van de farz (verplichte) gebeden drie keer ‘subhane rabbiyel a’la’ te zeggen.