Nieuwe vraag

Tekenen van het Uur

Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Het Uur zal niet aanbreken totdat (religieuze) kennis weggenomen wordt (door de dood van geleerden), aardbevingen vaak voorkomen, de tijd snel voorbij gaat, beproevingen toenemen en moorden vaak voorkomen. Onder jullie zal rijkdom overvloedig (gaan) stromen.”  (Bukhari)