Nieuwe vraag

Tien goede daden, één slechte daad

Abdullah bin Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Wanneer iemand de intentie heeft om een goede daad te verrichten, maar hiertoe niet in staat is, zal AlIah hem wegens Zijn barmhartigheid een goede daad toeschrijven. Deze daad wordt toegeschreven alsware het verricht was. Wanneer iemand de intentie heeft om een goede daad te verrichten en deze ook uitvoert, zal AlIah deze goede daad verveelvoudigen van 10 keer zoveel, naar 700 keer zoveel en vele malen meer. Wanneer iemand de intentie heeft om een slechte daad te verrichten, maar dit toch niet uitvoert, zal Allah hem wegens het niet uitvoeren van de slechte daad, een goede daad toeschrijven. Wanneer iemand de intentie heeft om een slechte daad te verrichten, zal Allah hem een slechte daad toeschrijven (de slechte daden zullen niet net als de goede daden verveelvoudigd worden).” (Bukhari – 6490; Muslim – 131)