Nieuwe vraag

Toegang tot het Paradijs

“De gezegenden van mijn Oemmah zullen niet vanwege hun veelheid aan gebeden, vasten en aalmoes het Paradijs betreden, maar vanwege de Barmhartigheid van Allah, de vrijgevigheid van hun nafs en hun schone harten.” (Ibnu-abiddoenya)

Uit deze hadith blijkt dat de toegang tot het Paradijs niet alleen afhangt van je daden en aanbidding. De toegang tot het Paradijs is afhankelijk van de Barmhartigheid van Allah. De mensen van het Paradijs hebben naast de Barmhartigheid van Allah twee eigenschappen: vrijgevigheid en een schoon hart.