Nieuwe vraag

Twee gunsten

Ibnoe Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Er zijn twee gunsten, waarvan de waarde nog wordt onderschat door een groot deel van de mensen. Deze zijn de gezondheid en vrije tijd.” (Buhari-6412)

De Profeet (vzmh) brengt deze twee gunsten onder de aandacht van de mensen. De eerste gunst is gezondheid. Men waardeert deze pas als men niet meer gezond is. Een groot deel van de mensen let niet op de bescherming van zijn of haar gezondheid. Steeds meer mensen lopen ernstige ziekten op, vanwege een slechte voeding of levensstijl. De tweede gunst is vrije tijd. Het is noodzakelijk dat men beseft hoe waardevol vrije tijd kan zijn en dat het goed dient te worden benut.