Nieuwe vraag

Uitvaart van niet-moslims

Djabir (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

Er vond een uitvaart plaats in ons bijzijn. De Boodschapper van Allah stond op. Wij stonden ook op en vroegen: “O Boodschapper van Allah! Dit is een Joodse uitvaart!” Hij zei: “Sta op wanneer jullie een uitvaart zien (ook al is de overleden persoon geen moslim), want de dood is iets om over na te denken.” (Bukhari)