Nieuwe vraag

Vasten en liegen

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Allah heeft geen enkel behoefte aan mensen die zich op leugens beroepen tijdens hun zaken en vervolgens afstand doen van eten en drinken.” (Buhari/Shaum 8; Aboe Dawoed/Shaum 25; Tirmizi/Shaum 16)

Het vasten houdt niet alleen in dat men afstand doet van eten en drinken. De Hadith vertelt dat het vasten juist het weren van je organen van haram zaken inhoudt. Het heeft geen enkele waarde als men vast en tegelijkertijd liegt en zijn zaken op leugens berusten. Hij zal zijn verplichting jegens Allah nakomen, maar hij zal de beloning en deugdelijkheden niet kunnen verkrijgen. Dit geldt ook voor iemand die naast het vasten zijn overige organen en gevoelens met zondes bezig houden.