Nieuwe vraag
Regels vasten

Vasten na Ramadan: 6 dagen vasten in Shawwal, beloning voor 1 jaar vasten

Na het intensieve vasten tijdens de maand Ramadan, wordt het door de profeet ﷺ aangeraden om nog 6 dagen extra te vasten tijdens de maand Shawwal.

De profeet ﷺ heeft gezegd:

“Degene die de Ramadan heeft gevast en dit vervolgens laat opvolgen door zes (dagen vasten) van(af) (de maand) Shawwal, dan is dat alsof hij het hele jaar heeft gevast”

Bron: Muslim

 

1. Tot wanneer kun je Shawwal vasten?

De maand Shawwal duurt tot en met 21 juni 2020. Tot en met deze dag kun je dus de 6 vrijwillige dagen vasten als je deze beloning wilt.

 

2. Witte dagen juni 2020

Verder is het ook sunnah van onze profeet ﷺ om op de witte dagen te vasten.

De drie witte dagen vallen deze maand op:

  1. vrijdag 5 juni 2020
  2. zaterdag 6 juni 2020
  3. zondag 7 juni 2020

 

3. Wijsheid achter beloning

De reden dat je beloning voor 1 jaar vasten krijgt is dat goede daden met minimaal 10x worden vermenigvuldigd. Dus het vasten in de maand Ramadan is net als het vasten van 290/300 dagen en de zes dagen van Shawwal zijn net als het vasten van 60 dagen. Samen dus een jaar.

Dit is gebaseerd op de volgende woorden van de profeet ﷺ:

“Het vasten in Ramadan is net als het vasten van 10 maanden en het vasten van zes dagen [van Shawwal] is net als het vasten van twee maanden. Dat is net als een heel jaar.

Bron: Ahmad & Nasa’i

Op basis van de hierboven vermelde overleveringen hebben de meerderheid van de geleerden, waaronder imam Abu Hanifa, imam Shafi’i & imam Ahmad [rahimahum Allah], het vasten van zes dagen in de maand Shawwal beschouwd als een aangeraden sunnah.[1]

 

4. Moet ik zes dagen achter elkaar vasten?

Kort antwoord: Nee. Er zijn verschillende meningen van geleerden hierover, maar het is niet verplicht om 6 dagen achter elkaar te vasten.

Lang antwoord: Imam Shafi’i raadt het wel aan om na het Ramadanfeest (‘eid al-Fitr), zes opeenvolgende dagen te vasten. Dit is gebaseerd op de overlevering: ‘’Het opeenvolgend vasten van zes dagen na ‘Eid al-Fitr is net als het vasten in het gehele jaar.’’ [Tabarani & anderen]

Volgens de Hanafi en Hanbali wetscholen maakt het niet uit of de zes dagen opeenvolgend zijn of niet. Zij beschouwden de hierboven vermelde overlevering als zwak. Echter duiden ze er op aan dat iemand het vasten niet moet gaan uitstellen, omdat je dan de grote beloning kan missen. Het is ook aangeraden om meningsverschil te vermijden en dus wordt het opeenvolgend vasten gezien als beter.

 

5. Mag ik mijn vasten combineren met gemiste dagen?

Kort antwoord: Ja, mag. Maar het is beter en meer beloningen als je apart doet.

Lang antwoord: Er is hier meningsverschil over tussen de geleerden. In de Maliki madhab is het wel toegestaan om je gemiste dagen te combineren met de 6 dagen vasten in Shawwal. Volgens een aantal geleerden is het toegestaan om de intentie van gemiste dagen van Ramadan te combineren met de zes dagen van Shawwal, maar je primaire intentie moet wel de gemiste dagen van Ramadan zijn. Voor het apart vasten is er echter een grotere beloning.

Volgens een aantal geleerden krijgt iemand niet de beloning voor het vrijwillig vasten als deze wordt gecombineerd met het verplichte vasten. Mufti Abdur-Rahman ibn Yusuf zegt: ”Normaal gesproken kan je een sunnah combineren met een fard, maar in dit geval werk het niet volgens de meerderheid van de geleerden. De berekening van de 360 dagen klopt dan namelijk niet. Als je tien dagen hebt gemist in Ramadan, dan haal je dit in om zo aan je 300 dagen te komen om vervolgens aan de 360 te komen door 6 dagen te vasten in Shawwal.”

 

6. Wijsheden van het vasten in Shawwal

Er zijn vele voordelen aan het vasten van de zes dagen in Shawwal. Een aantal hiervan zijn:

  1. Teken van acceptatie: Het is een teken van acceptatie van de gevaste dagen in Ramadan. Een teken dat Allah een daad accepteert is namelijk dat iemand soortgelijke daden met consistentie kan verrichten.
  2. Consistentie is geliefd: De meest geliefde daden voor Allah en de Profeet ﷺ zijn de daden die consistent uitgevoerd worden.
  3. Teken van dankbaarheid: Het vasten van deze zes dagen laat dankbaarheid zien voor de beloningen van het vasten die Allah op de dag van ‘Eid geeft. De Profeet ﷺ beschreef iemand die zijn vasten [van de maand Ramadan] vervolgde met de woorden: “Een werkelijk dankbare dienaar.’’ Dankbaarheid is de sleutel om te groeien en een middel om zegeningen te waarborgen.
  4. Teken van continuïteit: Het vasten van deze zes dagen laat zien dat iemand vrijwillig doorgaat met het aanbidden van Allah en dit niet slechts doet uit verplichting.

 

7. Ik kan niet vasten in Shawwal, wat nu?

Als iemand wegens een geldige reden niet kan vasten, dan dient iemand een duidelijke intentie te hebben dat hij/zij wel zou hebben gevast, als dit excuus er niet was geweest. Als iemand oprecht & eerlijk is in zijn intentie zal iemand, met de Genade van Allah Ta’Ala, de volle beloning krijgen van het vasten van de zes dagen, omdat “de daden zijn gebaseerd op de intentie, elk persoon zal krijgen wat hij als intentie had”, zoals de Profeet ﷺ dat zei [Muslim]. Een teken van oprechtheid & eerlijkheid is dat zodra het excuus niet meer van toepassing is, deze persoon de intentie waarmaakt met het verrichten van de daad.

En alleen Allah geeft succes.

 

Geraadpleegde bronnen: Ibn Rajab, Lata’if al-Ma`arif; Ibn Abidin, Radd al-Muhtar; Hamawi/Ibn Nujaym, Hashiyat al-Ashbah; Nawawi, al-Majmu` Sharh al-Muhadhdhab
[1] [Nawawi, Majmu`; Ibn Qudama, Mughni; Ibn al-Humam/Marghinani, Fath al-Qadir `ala al-Hidaya; Ibn Abidin, Radd al-Muhtar]

Mede met dank aan: vertaling Islam Color van artikel SeekersGuidance.