Nieuwe vraag

Verdienste van de Koran I

Aboe Oemama (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Lees de Koran, want deze zal op de Dag des Oordeels voor zijn lezers als redder (sjafa’ah) komen.” (Muslim – Musaflrin 252)