Nieuwe vraag

Vergevingsgezindheid van Allah

Aboe Ayyoeb al-Ansaarie (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat hij de Boodschapper van Allah, vzmh, hoorde zeggen:

“Als jullie niet zouden zondigen, had Allah schepselen geschapen die gezondigd zouden hebben en dan om vergeving gevraagd zouden hebben, opdat Hij hen zou kunnen vergeven.” (Muslim)